Bezpieczeństwo
Na twardy lockdown jest za późno
24.10.2020
Opinia Warsaw Enterprise Institute w kwestii polityki epidemiologicznej polskiego rządu Warsaw Enterprise Institute wskazuje, że słabości instytucjonalne nie mogą być usprawiedliwieniem dla wprowadzenia szkodliwej polityki epidemiologicznej, jaką byłby kolejny twardy lockdown. W polityce zdrowotnej należy kierować się ustaleniami ekspertów. Ci – mimo dzielących ich różnic – wskazują na ograniczoną czasowo użyteczność lockdownu i koszty zdrowotno-społeczne, które taka metoda wygaszania epidemii wytwarza. Te koszty uwidaczniają się już dzisiaj pod postacią np. zwiększonej umieralności na nowotwory, czy zwiększonego poziomu przemocy domowej, a w długiej perspektywie mogą ujawnić się pod postacią wzrostu występowania chorób przewlekłych. WEI rekomenduje rozważenie przyjęcia reformowanego modelu szwedzkiego, opartego o dbałość o zdrowie grup ryzyka oraz szerokie, szybkie testowanie.

 

Rekomendacje

 1. Nie należy wprowadzać twardego lockdownu. Polityka epidemiologiczna powinna brać pod uwagę ustalenia
  nauki. Epidemiolodzy są zgodni w kwestii ograniczonej efektywności lockdownu.
 2. Należy monitorować koszty ograniczeń sanitarnych. Lockdown w jakiejkolwiek formie i wszelkie ograniczenia to nie tylko zysk w postaci uratowanych istnień, lecz także koszty – również w postaci straconych istnień.
  Decyzje polityczne nie mogą bazować na emocjach i impulsie chwilo.
 3. Należy przyjąć hybrydowy model walki z pandemią. Połączmy doświadczenia szwedzkie i azjatyckie oraz
  wyciągnijmy wnioski z błędów innych państw:A) Chrońmy skuteczniej niż Szwedzi, czy Włosi osoby z grup ryzyka.
  B) Przeszczepmy z Azji (Chiny, Tajwan, Kora Południowa) procedury sprawnego wywiadu epidemicznego.
  C) Testujmy. Dostęp do tanich i szybkich testów pozwoli szybko izolować osoby zarażone i ograniczać
  wzrost zachorowań.
 4. Ograniczenia wolności jednostki powinny być jak najmniejsze. Grupy najmniej narażone na wirusa powinny
  zachować jak najwięcej swobód. Branże zdolne dopilnować wymogów sanitarnych powinny móc funkcjonować.
 5. Oderwijmy pandemię od polityki. Stwórzmy, na bazie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, sprawną, merytoryczną i dobrze finansowaną agencję szybkiego reagowania na zagrożenia epidemiczne.