Państwo i Prawo
Cała przedsiębiorcza Polska szuka rzecznika. Ważne zadanie do wykonania
30.01.2018

Stanowisko WEI ws. przyjętej Konstytucji Biznesu i Rzecznika MŚP

Pakiet ustaw przyjętych przez Sejm, a zwanych potocznie Konstytucją Biznesu, niewątpliwie przyczyni się do pewnych ułatwień w prowadzeniu działalności. Kluczowa będzie jednak praktyka ich stosowania przez sądy i administrację. Podobnie jak praktyka działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rzecznik MSP to instytucja nowa w naszym prawie. I chociaż pojawiały się różnorodne opinie dotyczące samej zasadności powołania tej instytucji, to wobec przyjęcia stosownych rozwiązań skupić się trzeba na wyłonieniu odpowiedniego kandydata dla środowiska przedsiębiorców.

Nie ulega bowiem wątpliwości, iż charakter, charyzma i cechy osobowe Rzecznika będą miały ogromny wpływ na postrzeganie tego stanowiska i skuteczność działań Rzecznika.

Uprawnienia wynikające z sejmowej ustawy pozornie są ograniczone. Jednak rzecznik ma m.in. odpowiadać za stworzenie przestrzeni mediacji między przedsiębiorcami a administracją. Ma szereg uprawnień procesowych pozwalających na występowanie do sądów, a w pewnym zakresie także uczestnictwo w postępowaniu na prawach prokuratora (art.9.1, pkt 9 ustawy).

To realne uprawnienia, z których trzeba korzystać i to nie w sposób incydentalny, ale systemowy.

Podobnie jak z uprawnień związanych z usuwaniem sprzecznych interpretacji prawa w różnych urzędach (art. 9.1 pkt 2 ustawy).

To wszystko sprawia, że powierzenie odpowiedniej osobie tego stanowiska może mieć realny, mocny wpływ na sytuację polskich MSP. Z kolei powołanie osoby nie sięgającej po ustawowe uprawnienia może pogrążyć instytucję Rzecznika MSP w biurokratycznej martwocie, co będzie oznaczać stratę okazji do realnych zmian prawnych.

Tryb wyboru rzecznika – jest to osoba powoływana przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki wskazuje, że można podjąć realną próbę na obsadzenie stanowiska osobą realnie zaangażowaną w sprawy przedsiębiorczości. A ustawowy wymóg bezpartyjności kandydata może służyć merytorycznej dyskusji nad obsadą tego stanowiska.

Czas na poważną dyskusję o takim kandydacie!