Państwo i Prawo
Lista zadań dla nowego premiera
11.12.2017

Stanowisko WEI ws. wyboru nowego Prezesa Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki zastąpił Beatę Szydło na funkcji prezesa Rady Ministrów. Ustępujący rząd miał na swoim koncie kilka znaczących sukcesów jak 500+ czy walka z oszustwami podatkowymi. W pamięci pozostanie nam jednak obniżony wiek emerytalny, zakaz handlu w niedzielę, „apteka dla aptekarza”, zakaz komercyjnej hodowli zwierząt futerkowych. Tu nasze oceny były dalekie od entuzjazmu.

Niezależnie od doskonałych wyników gospodarczych, ostatni rok był dla Polski gorszy pod względem pro-rozwojowych inicjatyw. Ustawy mające poprawić otoczenie biznesowe małych i średnich firm w grzęźnie w procesie legislacyjnym. Z zapowiadanych 100 ustaw, zaledwie sześć zostało przejęte a i te nie doczekały się jeszcze wdrożenia. Dodatkowo chaos informacyjno-legislacyjny i niepewność prawa negatywnie oddziaływały na nastroje inwestorów, co widać po kolejnych odczytach inwestycji. Stąd też, z pewną nadzieją, odebraliśmy zmianę na stanowisku premiera. Poniżej kilka priorytetów, które naszym zdaniem pozwolą Mateuszowi Morawieckiemu utrzymać Polskę na szybkiej, ale i trwałej ścieżce rozwoju.

Kwota wolna od podatku Polski system podatkowy wciąż należy do najbardziej skomplikowanych i nieprzyjaznych na świecie. Docelowo należy pokusić się o głębokie reformy i wprowadzenie podatku przychodowego w miejsce podatku CIT i PIT. Wcześniej, i to jak najszybciej, nowy premier powinien spełnić obietnice wyborczą o znaczącym podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. To klucz do uwolnienia ogromnej energii społecznej i zachęcenia młodych ludzi do pozostania w kraju.

Wprowadzenie mniejszego ZUSu dla małej działalności gospodarczej. Jeżeli chcemy wyeliminować szarą strefę w Polsce, musimy jak najszybciej wrócić do projektu ustawy o „małym ZUS”. Obciążanie wysokimi składkami na ZUS osób, które osiągają niewielki przychód jest nie tylko niesprawiedliwe, ale też destrukcyjne dla rozwoju przedsiębiorczości.

Ostateczne wycofania się z likwidacji limitu składki ZUSu. Stanowi ono bowiem poważne uderzenie w klasę średnią, która powinna być gwarantem poprawnego rozwoju kraju.

Konstytucja dla biznesu. Wiele branż dalej mierzyć się musi ze zbędnymi, często archaicznymi przepisami. Pora doprowadzić do szybkiego uchwalenia i wdrożenia całego projektu, który jest już gotowy i ma doskonałe oceny małych i średnich firm.

Rynek pracy dla Ukraińców. Nasze problemy demograficzne w coraz większym stopniu blokują rozwój gospodarczy. Po zniesieniu wiz dla Ukraińców do państw Unii Europejskiej, Polska musi stworzyć nowe zachęty dla pracowników z Ukrainy czy Białorusi, żeby zechcieli tu zostać i pracować. WEI postuluje stworzenie szybkiej ścieżki do polskiej rezydentury i pełnych praw pracowniczych włącznie z opieką dla rodzin.

Rozwój pracowniczych programów kapitałów. W czasach kryzysu demograficznego potrzebujemy pomnożenia oszczędności Polaków i budowy wiarygodnego systemu emerytalnego. Apelujemy o szybki transfer co najmniej 75 proc środków akumulowanych w OFE do dobrowolnych programów pracowniczych.

Rewolucja w służbie zdrowia. Proponujemy rewolucyjne rozwiązanie, gwarantowanego okresu oczekiwania na lekarza. Po upływie tego okresu pacjent maiłby prawo do leczenia w prywatnej placówce i tam też przelewane byłyby należności. W początkowym okresie musielibyśmy się liczyć ze zwiększonymi kosztami, nie większymi jednak od tych jakie rząd i tak chce przeznaczyć dodatkowo na służbę zdrowia. Konkurencja wymusiłaby jednak szybką poprawę jakości w publicznych placówkach a z czasem pozwoliłaby obniżyć ceny usług medycznych.

Uproszczenie procedur sądowych. Reforma sądownictwa to nie tylko zmiany personalnej i administracyjne. Potrzebujemy szybszego rozpoznania spraw, dostosowania przepisów do obecnych realiów technologicznych poprzez stopniową rezygnację z papierowego obrotu dokumentów.

Liberalizacja prawa budowlanego. Zmiany zmierzające do zmniejszenia kosztów poza konstrukcyjnych kosztów biurokracji i nad regulacji. Program Mieszkanie+ oceniamy pozytywnie, ale powinien być on uzupełnieniem a nie jedynym gwarantem zwiększonego dostępu do tanich lokali mieszkalnych. W tym celu należy jak najszybciej powrócić do rekomendowanych przez nas REITów i zapewnienia rynkowych warunków i tym samym szybkiego rozwoju, budownictwa mieszkaniowego dla osób średniozamożnych.

Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią. Prawo ograniczające nadmierne spekulacje ziemią przez zagraniczne podmioty nie może jednocześnie niszczyć całego rynku obrotu ziemią, co w przyszłości prowadzić będzie do zastoju w rozwoju i bogacenia się wsi.

Ustawa reprywatyzacyjna. Należy jak najszybciej doprowadzić do jej uchwalenia z jednym zastrzeżeniem, ustawa nie może dyskryminować środowisk ziemiańskich i musi chronić Polaków, którzy w wyniku wojen czy komunistycznego reżimu stracili prawa obywatelskie.

Dokończenie reformy edukacji. Likwidacja karty nauczyciela, zwiększenie wpływu pojedynczych szkół na program nauczania, wzrost znaczenia szkolnictwa zawodowego. Zaniechania prób ograniczenia nauczania domowego.

Kontynuowanie tzw. reformy Gowina. Mowa o ustawie o szkolnictwie wyższym, która nie tylko zwiększy konkurencyjność uczelni, położy większy nacisk na indywidualny rozwój, przybliży programy nauczania do potrzeb rynku i da szanse na lepszą współpracę z biznesem.

Decentralizacja państwa. Zwiększanie kompetencji gmin zamiast pozbawiania ich prerogatyw na rzecz organów centralnych. W tym celu należy wrócić do ustawy o ordynacji wyborczej i utrzymać ordynację większościową w małych gminach.

Wprowadzenie prymatu polskich interesów gospodarczych w naszej polityce zagranicznej. Czeka nas twarda walka z nasilającymi się protekcjonistycznymi praktykami zachodnich rządów. Polska musi umieć stawić temu czoła jeżeli faktycznie chce wyrwać się z grupy państw peryferyjnych. W tym celu potrzebujemy kadry dyplomatycznej na światowym poziomie i pragmatycznej polityki. Wszędzie tam gdzie nasza racja stanu nie jest bezpośrednio zagrożona, musimy wygasić otwarte konflikty z UE i skoncentrować się na obronie żywotnych interesów gospodarczych.

Poprawa komunikacji w rządzie. Częste wrzutki medialne o możliwych zmianach przepisach niepokoją polskich przedsiębiorców. Wiele z nich pozostaje jedynie niesprawdzonymi plotkami, jednak skutecznie wprowadzają zbędne zamieszanie, skutkujące spadkiem inwestycji spowodowanej niepewnością legislacyjną. Szybkie dementowanie nieprawdziwych wycieków i sprawna komunikacja powinna rozwiązać ten problem.

Prace nad nową Konstytucją Premier powinien połączyć siły z prezydentem na rzecz nowej, przemyślanej i przystającej do współczesnych realiów konstytucji. Poszerzając zakres prac o zewnętrzne środowiska eksperckie.