Państwo i Prawo
Raport WEI: Zawiniona konieczność – polityki antykryzysowe
09.11.2020

Działania antykryzysowe będą coraz mniej skuteczne

 

Wraz z drugą falą pandemii koronawirusa światowe rządy uruchamiają kolejne pakiety
antykryzysowe bądź przedłużają funkcjonowanie tych uruchomionych wiosną. Warsaw Enterprise
porównał antykryzysowe działania światowych rządów i ocenił je pod kątem efektywności w raporcie
„Zawiniona konieczność”.

Okazało się, że antykryzysowe programy gospodarcze są do siebie bardzo podobne bez względu na
rodzaj polityki epidemiologicznej prowadzonej przez dane państwo (z lockdownem, czy bez). Rządy
przyjęły strategię robienia „wszystkiego, co się da” i użyły pełnego arsenału dostępnych polityk. Przy
wsparciu banków centralnych zapewnia się płynność akcji kredytowej w gospodarce, organy fiskalne
liberalizują swoje podejście do ściągania podatków, a ministerstwa finansów hojnie rozdają zasiłki i
dopłaty do pensji.

Czy polityki te okazały się efektywne? W perspektywie krótkoterminowej tak, gdyż powstrzymały
pogłębianie się recesji i pozwoliły na utrzymanie stanowisk pracy, jednak sytuacja wygląda inaczej w
długim terminie. Jeśli pandemia będzie się przedłużać, wydłużać się będzie także obowiązywanie
programów pomocowych. Niestety, ich efektywność będzie z czasem spadać, a one same zaczną być
źródłem negatywnych zjawisk gospodarczych, m.in. zwiększając zombifikację gospodarki, czy
spowalniając procesy dostosowawcze.

W związku z powyższym WEI rekomenduje m.in.:

 1. Ograniczenie niepewności politycznej. Realizację polityki antykryzysowej w oparciu o już istniejące
  mechanizmy prawne.
 2. Otwartość na handel i inwestycje. Rezygnację z obostrzeń w ruchu granicznym jako elementu
  polityki epidemiologicznej.
 3. Zaprzestanie pomocy kryzysowej branżom niedostosowanym, które muszą i tak musiałyby przejść
  modernizację (np. energetyka, lotnictwo).
 4. Pomoc dla tych, co bez winy: utrzymanie pomocy dla branż, które powrócą do normalnego
  funkcjonowania po pandemii (np. turystyka, hotele, gastronomia, sport, widowiska).
 5. Pomoc bezpośrednią osobom szczególnie dotkniętym pandemią (pozbawionym środków do życia).
 6. Monitoring kosztów polityki antykryzysowej i ryzyk dla finansów publicznych.

 

Pełna treść raportu w wersji pdf. dostępna jest w tym miejscu.