Państwo i Prawo
Wyzwania po rekonstrukcji
09.01.2018

Stanowisko WEI w sprawie rekonstrukcji rządu Premiera Morawieckiego

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że okres oczekiwań i spekulacji związanych z rekonstrukcją rządu zakończył się. Przedłużający się proces zapowiadanych zmian sprzyjał budowaniu niepewności i paraliżował prace poszczególnych resortów. Tym bardziej, że przekazy medialne pełne były nieoficjalnych informacji, często całkowicie sprzecznych ze sobą.

Prezydent Andrzej Duda powołał ośmiu nowych ministrów konstytucyjnych. Pięciu pożegnało się z rządem, jeden (Mariusz Błaszczak) zmienił resort, za to ministrowi Adamczykowi zmniejszył się zakres kompetencji. Jest to zmiana daleka od kosmetycznej, bowiem resorty w których przeprowadzono zmiany są kluczowymi dla funkcjonowania państwa oraz decydować będą o poparciu dla całego rządu. Przedstawiamy krótko nasze oczekiwania w obszarach, które doczekały się nowych administratorów:

POLITYKA ZAGRANICZNA i OBRONNA

Krytycznym wyzwaniem i to na już, jest poprawa naszych relacji z partnerami z Unii Europejskiej. Niezależnie od tego czy procedura w ramach paragrafu 7 została wszczęta wobec Polski słusznie i czy ma szansę zakończyć się sankcjami. Należy wygasić wszelkie konflikty, które nie uderzają w interesy gospodarcze Polski, by móc wzmocnić nacisk dyplomatyczny w takich kwestiach jak bezpieczeństwo energetyczne czy też ochrona swobody przepływu usług. Wierzymy, że minister Jacek Czaputowicz jako doświadczony naukowiec i dyplomata ma szansę wprowadzić do polskiej polityki zagranicznej potrzebny spokój, ale też bardziej energetyczne działania, które nie ograniczą się do gaszenia pożarów, ale pozwolą na zbudowanie przemyślanej strategii unijnej. Równie istotnym wyzwaniem jest nasza polityka wschodnia, a w szczególności bezmyślnie zaognione relacje z Ukrainą. Polska ma na wyciągnięcie ręki wszelkie konieczne narzędzia do poprawy tych relacji. Zaczynając od stworzenia warunków do podejmowania pracy i osadzania się w naszym kraju, po współpracę gospodarczą i militarną. Mamy nadzieję, że nowy minister będzie spoglądał na relacje z Ukrainą przez pryzmat naszego bezpieczeństwa i agresywnej polityki Rosji i nie da się sprowokować marginalnym pseudo-narodowym ośrodkom propagandowym, świadomie czy nie, wspierającym interesy Moskwy.

W polityce obronnej oczekujemy wyrazistych działań podejmujących zaniedbaną politykę zakupową. WEI od roku oferuje MON swój program naprawczy systemu zakupowego. Ogromny budżet i jeszcze większe potrzeby naszej obronności muszą jak najszybciej otrząsnąć się z wieloletnich zaniedbań, w których niestety odchodzący minister również miał swój istotny udział.

Oczekujemy dalszych prac nad strategią obronną kraju, poprzez podnoszenie znaczenia wschodniej flanki NATO, które umocnią pozycję Polski jako kraju bezsprzecznie pozostającego w orbicie wpływu zachodu. Mamy również nadzieję, że nowy minister będzie kontynuował program Obrony Terytorialnej, który, niezależnie od naszych rozmaitych zarzutów pod adresem MON, uważamy za potrzebny. Minister Mariusz Błaszczak, bogatszy o swoje doświadczenia z MSWiA musi udowodnić, że jest w stanie sprostać stawianym mu wyzwaniom, przy unikaniu działań i wypowiedzi które mogłoby potęgować zamieszanie na krajowej i zagranicznej scenie politycznej.

W obszarze tzw. resortów siłowych niezmiernie ważna jest wspólnota celów i wzajemna koordynacja działań, z uwzględnieniem konstytucyjnej roli w tym obszarze Prezydenta RP. Współpraca ta, mimo iż zarówno rząd jak i prezydent pochodzili z jednej opcji politycznej, pozostawiała niestety wiele do życzenia co miało swój oddźwięk m.in. w nieobsadzonych stanowiskach na placówkach dyplomatycznych, czy brak nowych awansów generalskich. W obliczu wyzwań stojących przed międzynarodową pozycją Polski takie sytuacje muszą stać się czym prędzej jedynie smutną przeszłością.

POLITYKA GOSPODARCZA

Nigdy nie byliśmy i nie jesteśmy zwolennikami mnożenia ministerstw. Rozpołowienie ministerstwa Rozwoju na dwa resorty, na dziś nie wydaje nam się konieczne, a z pewnością będzie kosztowne i w pierwszym okresie może pociągnąć za sobą spowolnienie prac przy wybranych projektach. To pisząc, z dużym zaufaniem odnosimy się zarówno do minister Emilewicz jak i ministra Kwiecińskiego. Mamy jak najlepsze doświadczenia jeżeli chodzi o ich decyzyjność i gotowość do podejmowania trudnych tematów, a przede wszystkim wychodzenia naprzeciw przedsiębiorcom. Oczekujemy, że zmiany strukturalne w resortach gospodarczych zaowocują nową wizją rządu jeżeli chodzi o wzmacnianie rynku. Niejasny podział zadań dwóch resortów powstałych na bazie dawnego Ministerstwa Rozwoju może powodować spory kompetencyjne, których i tak w rządzie mamy dość.

Polityce gospodarczej nieustannie przyświecać powinien cel doganiania zachodu, któremu powinna służyć dalsza deregulacja prawa, stawianie na konkurencyjność oraz ograniczenie ingerencji w procesy rynkowe. Ambitne programy społeczne wymagają bardzo ambitnych przepisów udrażniających biurokratyczne i podatkowe zatory. Minister Emilewicz i minister Kwieciński mają już na tym polu pewne sukcesy, można mieć więc nadzieje, że ze względu na polityczny awans zostaną one jeszcze spotęgowane.

Oczekujemy od rządu przede wszystkim jasnego i szybkiego określenia podziału zadań i kompetencji dla obydwu ministrów, celem uniknięcia pojawiania się sporów kompetencyjnych. Liczymy także na szybkie wprowadzenie i egzekwowanie przepisów Konstytucji dla Biznesu. Duże nadzieje wiążemy z podjęciem przez ministrów dotychczas zapomnianych spornych kwestii ograniczających wolność gospodarczą przedsiębiorców z sektora OZE czy branży farmaceutycznej. Po przejęciu obszaru budownictwa oczekujemy ograniczenia szkodliwych regulacji i wymogów, które krępują i podnoszą koszty programów mieszkaniowych w Polsce.

Nowa minister finansów Teresa Czerwińska dała się za to poznać jako sprawny zarządca, pilnujący budżetu. Jest to niezwykłe ważne zadanie, gdyż pojawiające się często w kręgach postulaty społeczne (często mające słuszne podstawy) nie mogą rozmontowywać budżetu i wpływać na negatywną perspektywę finansową kraju. Cieszą nas również zapowiedzi jej wiceministrów, którzy deklarują szybkie wprowadzenie uproszczonego prawa podatkowego. Samej Pani minister wysyłamy nasz projekt podatkowy, wypracowany przez szeroką Koalicje na rzecz Przyjaznych Podatków.

ŚRODOWISKO

Nowy minister Henryk Kowalczyk powinien jak najszybciej doprowadzić do polubownego zakończenia sporu dotyczącego wycinki Puszczy Białowiejskiej, jako konfliktu nie priorytetowego z punktu widzenia interesów Polski, a mogącego nas narazić na wielomilionowe straty spowodowane karami nałożonymi na nasz kraj przez Komisję Europejską.

Ponadto Ministerstwo Środowisko efektywniej przystąpić powinno do rozwiązywania problemu smogu, który stwarza zagrożenie nie tylko dla zdrowia Polaków, ale także grozi, podobnie jak w przypadku Puszczy, dużymi karami finansowymi nałożonymi przez organy Unii Europejskiej. Walka z tym problemem musi jednak uwzględniać społeczno-finansowe realia polskiego społeczeństwa.

SŁUŻBA ZDROWIA

Przez ostatnie dwa lata zauważalny był wzrost etatystycznej i centralistycznej retoryki w temacie ochrony zdrowia. Zmiana na stanowisku Ministra Zdrowia i objęcie fotelu ministra przez profesora Łukasza Szumowskiego powinna zahamować próbę wypychania prywatnych podmiotów z sektora usług medycznych. Odpowiedzią na trwający kryzys powinno być stopniowe wdrażanie coraz większej ilości elementów rynkowych oraz długotrwała strategia zmian w tym sektorze, która miałaby zastąpić obecne kryzysowe działania polegające na wrzucaniu kolejnych pieniędzy do systemu, które tylko doraźnie rozwiązują problem do czasu kolejnego jego załamania.

POLITYKA WEWNĘTRZNA

Wypadki z udziałem VIPów, spóźniona reakcja służb w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz ostatnie skandale związane z sytuacją na policji nie budują wśród Polaków zwiększenia poczucia bezpieczeństwa oraz wzrostu zaufania do Państwa. Wejście do rządu Joachima Brudzińskiego, ważnego polityka partii rządzącej i konieczność stanięcia przed wcześniej wymienionymi problemami to sprawdzian mogący zaważyć o jego przyszłej karierze politycznej. Można jednak mieć nadzieje, że sprawne zarządzania aparatem partyjnym okaże się pomocne przy zarządzaniu hierarchicznymi służbami mundurowymi.

Rekonstrukcja o tak dużym wymiarze powinna dać kilka miesięcy nowego oddechu rządowi i spokój dla poszczególnych ministrów. Ważne, by rząd wykorzystał ten czas należycie, uspokajając a nie wzniecając konflikty zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Drugiej połowie kadencji powinna także przyświecać wizja modernizacji. Ze zmianami należy wiązać pewne nadzieje, czas jednak pokaże czy będą one uzasadnione.