Skąd się biorą pieniądze na wydatki publiczne, w tym polityki socjalne?

 

nastrój money
100% 50% 0%
521836 mln zł
O ile zmniejszyły się wydatki: 0 mln

Wybrane kategorie wydatków budżetowych

Opis

Suwak ma na celu pokazanie, w bardzo uproszczony sposób na przykładzie podatku dochodowego i wybranych polityk, o ile mogłyby zostać obniżone wpływy z podatków, jeżeli rząd ograniczyłby część wydatków.

Jak liczyliśmy

Suwak obejmuje proporcjonalne obniżenie całości podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem wydatków budżetowych.

Nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeśli rząd mówi, że komuś coś da, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy.

Margaret Thatcher
logo WEI
WARSAW ENTERPRISE INSTITUTE
Aleje Jerozolimskie 30/7
00-024 Warszawa
tel./fax 22 826 08 31
office@wei.org.pl