Gospodarka
ŚWIATOWA PREZENTACJA
28.10.2014

Pozycja Polski w rankingu Międzynarodowego Indeksu Praw Własności 2014 to 36 miejsce na 97 badanych państw. W całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej Polska zajęła trzecią pozycję. Łącznie Polska osiągnęła 6.1 punktów (w skali 10). Największy wzrost odnotowano w obszarze rejestracji własności (4%).

Międzynarodowy Indeks Praw Własności to projekt łączący analityków i badaczy z całego świata na rzecz porównania poziomu respektowania praw własności w poszczególnych krajach. Indeks pozwala zrozumieć istotę stabilnej i rozwiniętej gospodarki, w której poszanowanie praw własności jest fundamentalną zasadą. W skali świata projekt prowadzi Property Rights Alliance z siedzibą w Waszyngtonie. Warsaw Enterprise Institute jest partnerem Indeksu w Polsce.

IPRI podkreśla kluczową rolę praw własności nie tylko jako szkielet gospodarki wolnorynkowej, ale także jako główny motor wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych i rozwijających się – mówi Lorenzo Montanari, dyrektor wykonawczy Property Rights Alliance.

Międzynarodowy Indeks Praw Własności to ważne źródło informacji dla decydentów politycznych i gospodarczych. Dane pozwalają poznać i ocenić jak własność prywatna jest chroniona i egzekwowana w poszczególnych reżimach prawnych.  Państwa, które znajdują się w czołówce tj. Finlandia, Nowa Zelandia czy Japonia osiągają średnio $ 39,147 PKB per capita, podczas gdy Państwa będące w drugim kwantylu czyli Irlandia, Chile i Malezja osiągają średnio $ 27,483 PKB per capita. Kolejno trzeci, czwarty i piąty kwantyl osiąga odpowiednio średnią $15,794, $6,778 oraz $3,084. Poziom przestrzegania i szanowania praw własności bezpośrednio wpływa na wartość PKB poszczególnych państw.

Tegoroczna edycja Indeksu przedstawia również siedem studiów przypadku na temat statusu praw własności. Opisano następujące kraje: Hiszpania; Honduras; Pakistan; Włochy; Australia oraz Hong Kong.

Index: http://internationalpropertyrightsindex.org/