Media
Szczyt w Brukseli. Talaga: mamy do czynienia z powstaniem nowej Unii Europejskiej
19.07.2020

Talaga: Państwa północy, przede wszystkim Niemcy, bardzo obawiały się unii transferowej, czyli unii, w której pieniądze z bogatych krajów są w sposób niekontrolowany “pompowane” do państw biedniejszych.