Media
T. Wróblewski: W Polsce istnieje wiele dróg wywierania presji na parlament nieformalnymi drogami
24.01.2019

Aleksandra Jakubowska rozmawiała z Tomaszem Wróblewskim, WEI. Czy w Polsce istnieje zgodny z prawem lobbing i jak on wygląda.