Media
Talaga: polityka amerykańska w sprawach bezpieczeństwa nie jest jednoznaczna
12.09.2019

Talaga przyznaje, że Trump jest elastyczny i skuteczny w pewnych sprawach. Zauważa, że prezydent przekłada na działania polityczne swoje doświadczenia zdobyte w biznesie. Ale jako szef państwa nie ma takiej swobody, jak w biznesie, bo wiele instytucji państwowych go ogranicza