Estoński CIT

autor

Tadeusz Kościński
Tadeusz_Kościński
Logo_Ministerstwa_Finansów.svg

Data

2020-11-28

OCena

1

Opis

Nowelizacja wprowadziła możliwość rozliczania się za pomocą tzw. estońskiego CIT. W założeniach ma ona wspierać rozwój firm i uprościć rozliczenia. Istotą jest to, że podatek jest płacony dopiero w momencie wypłaty zysku, co ma zachęcić firmy do inwestowania pieniędzy we własny rozwój. Jednak nowa metoda okazuje się skomplikowana, a niedopatrzenia mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami.

Plusy

  • Możliwość rozliczenia się w momencie wypłaty zysku.

  • Niższe łączne opodatkowanie (na poziomie spółki i wspólnika) w razie wypłaty dywidendy (lub przeznaczenia zysku na pokrycie strat).

Minusy

  • Dochód spółki jest de facto opodatkowany wielokrotnie i na różnych podstawach (dla przykładu: w momencie przekształcenia spółki i w wyniku przemian przejściowych, w momencie wypłaty dywidendy, gdy przekroczy limit 100 mln złotych, w przypadku zrezygnowania z tej metody rozliczeń).

  • Metoda przewidziana jest dla nowo utworzonych spółek, do których wniesione zostały wkłady niepieniężne o wartości przekraczającej 10 tys. euro, pozostałe wyłączone są z korzystania z tej metody przez 24 miesiące.

  • Estoński CIT został przewidziany wyłącznie dla spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. Ci, którzy przekształcają spółkę w celu skorzystania z nowej metody, będą musieli zapłacić podatek od dochodu z przekształcenia. Dodatkowo nie wiadomo, czy podatek od dochodu z przekształcenia będą płacić wszystkie spółki, czy może tylko niektóre z nich.

  • Istnieją wątpliwości wynikające z nieprecyzyjności przepisów. (Dla przykładu: w nowelizacji nie pojawia się informacja o tym, czy dochód z przekształcenia ma być doliczany do zysków kapitałowych, czy do pozostałych przychodów; ryczałtem mają być także opodatkowane wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, jednak ustawa nie wskazuje, czym są te wydatki).

  • Wybierając tę metodę, już na samym początku może spowodować konieczność zapłaty podatku od różnic przejściowych między wynikiem podatkowym a wynikiem bilansowym.

  • Nowelizacja opodatkowuje także “ukryte” dochody m.in. odpowiadające wysokości ukrytych zysków, przekazanych udziałowcom lub akcjonariuszom. Jeśli spółka dokona wypłaty świadczenia z tytułu ukrytych zysków, to od podatku z tytułu tych świadczeń wspólnik nie będzie odliczał podatku estońskiego zapłaconego przez spółkę, co w konsekwencji może doprowadzić do podwójnego opodatkowania.