Lex Izera

autor

Michał Kurtyka
kurtyka

Data

2021-10-13

OCena

2

Opis

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, tzw. Lex Izera wprowadza istotne zmiany co do wykorzystania lasów państwowych. Pozwala przez dwa lata od wejścia w życie ustawy na przekształcanie nieruchomości należących do Lasów Państwowych na inne grunty i nieruchomości. Precyzyjniej mówiąc, chodzi o lasy w Jaworznie i Stalowej Woli.

Plusy

+ ułatwienie prowadzenia inwestycji na gruntach leśnych

Minusy

- brak jasnych przesłanek co do tego, kiedy można dokonać przekształcenia gruntu

- tworzy ryzyko nadużywania w przyszłości możliwości karczowania lasów

- powstanie kolejnej państwowej firmy