Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

autor

Zbigniew Ziobro
ziobro
ministertwo_sprawiedliwosci,o4SA3WuUqVqo

Data

2018-08-14

OCena

4

Opis

Opis: Ustawa jest implementacją dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Ma ona na celu zapewnienie minimalnego standardu ochrony informacji poufnych przedsiębiorstw, wprowadzając nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa

Plusy

+ Harmonizacja standardów na terenie całej Unii

+ Zobowiązanie pracownika do utrzymania w tajemnicy informacji ważnych dla przedsiębiorstwa bez ograniczeń czasowych a nie tylko przez 3 lata od zakończenia stosunku pracy.

Minusy

- Rygorystyczne prawo patentowe może czasami doprowadzać do niebezpiecznego orzecznictwa, które przez duże podmioty może być użyte do nieuczciwego zwalczania mniejszej, wchodzącej na rynek, konkurencji.