Prawo spółdzielcze

autor

Andrzej Adamczyk
Prawo spółdzielcze
Prawo spółdzielcze

Data

2017-08-09

OCena

4

Opis

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze – podpisana 2 sierpnia 2017 r. (weszła w życie 9 września 2017 roku)

Plusy

+ Członkiem spółdzielni stanie się każdy z mocy prawa, kto ma mieszkanie lokatorskie lub własnościowe.

+ Członkami spółdzielni będą mogły być obecnie wyłącznie osoby, które mają mieszkanie w danej spółdzielni. Brak prawa głosu dla tzw. „członków oczekujących”

+ Możliwość głosowania przez pełnomocnika

Minusy

- Brak przepisów obligujących władze spółdzielni do większej transparetności np. poprzez publikowanie uchwał w internecie.