Reforma Służby Więziennej

autor

Zbigniew Ziobro
ziobro
ministertwo_sprawiedliwosci,o4SA3WuUqVqo

Data

2018-05-09

OCena

3

Opis

Opis ustawy: Ustawa wprowadza zmiany w naborze do służby, które będą prowadzone centralnie a nie tak jak dzisiaj przez regionalnych dyrektorów podstawowych jednostek organizacyjnych. Ustawa powołuje także nową szkołę więziennictwa, na wzór szkół dla policji czy straży pożarnej. Nabory od momentu wejścia w życie ustawy prowadzone będą centralnie, a nie tak jak do tej pory przez dyrektorów podstawowej jednostki administracyjnej.

Plusy

+ Ujednolicenie naboru na terenie całego kraju uczyni nabór bardziej sprawiedliwym i ograniczy przypadki nepotyzmu.

+ Stworzenie narzędzi do bardziej profesjonalnego przygotowania funkcjonariuszy Służby Więziennej

Minusy

- Reforma mogłaby kosztować mniej, poprzez np. współpracę z już działającym uczelniami (poprzez finansowanie odpowiednich kierunków i stworzenie wytycznych programowych) czy utworzenie specjalnego wydziału w policyjnej szkole w Szczytnie. SW wydaje się być zbyt małą służbą na posiadanie odrębnej administracyjnie placówki