SLIM VAT

autor

Tadeusz Kościński
Tadeusz_Kościński
Logo_Ministerstwa_Finansów.svg

Data

2020-11-27

OCena

4

Opis

Ustawa wprowadza szereg uproszczeń w rozliczaniu podatku od towarów i usług zgodnie z regułą SLIM (S(imple) – prosty, L(ocal) – lokalny, M(odern) – nowoczesny). Wśród przewidzianych przez ustawodawcę zmian można wymienić: uproszczenie fakturowania, usprawnienie mechanizmu podzielonej płatności czy możliwość stosowania kursu walut wynikającego z przepisów o podatkach dochodowych.

Plusy

  • W przypadku otrzymania zaliczki na poczet eksportu towaru poza Unię Europejską, mogą zastosować stawkę 0% podatku, jeśli towar w ciągu 6 miesięcy opuśi terytorium wspólnoty.

  • Ujednolicono sposób przeliczania walut w rozliczaniu podatku od towaru i usług zgodnie z kursami walut określonych w ustawach o podatkach dochodowych.

  • Umożliwiono odliczenie podatku od usług noclegowych pod warunkiem, że zakup usługi noclegowej posłuży dalszej odsprzedaży.

  • Zwiększony limit prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Minusy

  • Zniesiono wymóg uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przy korekcie in minus. Z pozoru zmiana jest ułatwieniem dla firm, lecz utrudniła pracę działom księgowym nakładając dodatkowy wymóg dokumentacyjny.