Ustawa o komornikach sądowych

autor

Zbigniew Ziobro
ziobro
ministertwo_sprawiedliwosci,o4SA3WuUqVqo

Data

2018-04-12

OCena

3

Opis

Opis ustawy: Ustawa stara się zdefiniować komorników nie jako przedsiębiorców, a jako urzędników państwowych. Stąd zwiększa się nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości, zaostrza kompetencje do wykonywania zawodu komornika (obowiązek wykształcenia prawniczego i większa bariera wiekowa) czy wprowadza rozmaite ograniczenia dowolności prowadzenia egzekucji (przymusowa rejonizacja).

Plusy

+ Wprowadzenie obowiązku kamerowania egzekucji.

+ Komornik odpowiada za działalność podległych mu asesorów komorniczych.

Minusy

- Komornik nie będzie mógł podejmować działań poza terenem swojej apelacji, a poza swoim rewirem jedynie po spełnieniu odpowiednich przesłanek.

- Wprowadzenie obowiązku wykształcenia prawniczego dla komorników już od dawna wykonujący swój zawód.