Ustawa o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

autor

Mateusz Morawiecki
mm

Data

2022-03-25

OCena

1

Opis

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 poz. 501 ze zm.) ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych z zakupem odbiornika cyfrowego, który umożliwi odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Przyznaje ona świadczenie w wysokości 100 zł na zakup urządzenia niezawierającego wyświetlacza obrazu (dekoder) oraz 250 zł w przypadku urządzenia zawierającego wyświetlacz (telewizor), dla osób, których trudna sytuacja materialna uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia bez zagrożenia dla zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych . Limit wydatków publicznych w związku z wprowadzeniem wynosi 620,5 mln zł.

Plusy

- Upowszechnienie dostępu do naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie

Minusy

- Wprowadzanie kolejnych dopłat, zwiększanie rozdawnictwa rządu w niekorzystnych okolicznościach gospodarczych

- Brak obiektywnych przesłanek do uzyskania świadczenia – podstawę stanowi wniosek wraz z oświadczeniem o tym, że sytuacja materialna gospodarstwa domowego uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego- niedopracowane i nieprecyzyjne przepisy, które dodatkowo zostały znowelizowane w ciągu niecałego miesiąca, zwiększając planowane wydatki ponad dwukrotnie