Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

autor

Marek Niedużak
800px-Marek_Niedużak
ministerstwo_rozwoju

Data

2019-07-31

OCena

4

Opis

Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zostaną objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, ale tylko w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Jest jeden warunek – zawierana umowa nie może mieć dla nich charakteru zawodowego. Dodatkowo ta kompleksowa nowelizacja ma docelowo przyspieszyć i usprawnić procedury administracyjne, zwiększyć limity podatkowe, zmniejszyć częstotliwość obowiązków sprawozdawczych oraz zwiększyć potencjał do dalszego rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza mikro-, małych i średnich firm.

Plusy

  • Ograniczenie obowiązków administracyjnych (sprawozdawczych).

  • Wprowadzenie tzw. prawa do popełnienia błędu. Początkujący przedsiębiorcy będący osobą fizyczną – w przypadku popełnienia błędu

  • za który grozi mandat karny lub kara pieniężna – nie otrzymają kary, a jedynie pouczenie.

  • Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie (z 10 do 25 dni).

  • Przedsiębiorca, który nie zajmuje się zawodowo nabywanym towarem w ramach swojej działalności, to nie jest już traktowany jako profesjonalista, a jako konsument...

Minusy

  • …jednak paradoksalnie przedsiębiorca prowadzący firmę o wielkich rozmiarach może zostać potraktowany jako konsument wobec małej firmy.

  • Ustawa nie wskazuje w jaki sposób oceniać, co ma charakter zawodowy dla danego przedsiębiorcy, a co nie.