Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

autor

Zbigniew Ziobro
zz

Data

2022-04-07

OCena

4

Opis

Ustawa wprowadza możliwość automatycznego przekazywania, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ma ona na celu zastopowanie procederu tzw. kradzieży spółek, tj. przejmowaniu kontroli nad spółką poprzez dokonanie podstępem wpisu przy użyciu sfałszowanych dokumentów. Zatem zapewni natychmiastowy dostęp do informacji na temat wszelkich zmian w Rejestrze oraz wniosków o ich dokonanie.

Plusy

- wprowadzane zmiany w sposób oczywisty umożliwiają wychwycenie próby tzw. kradzieży spółki

- zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego

- zwiększenie pewności prawa

Minusy

- brak penalizacji tzw. kradzieży spółki (nie wypełnia przesłanek przestępstwa kradzieży z kodeksu karnego)

- czasowe ograniczenie otrzymywania informacji i konieczność przedłużania okresu, w którym usługa jest dostępna