Ustawa o podatku dochodowym

autor

Tadeusz Kościński
Tadeusz_Kościński
Logo_Ministerstwa_Finansów.svg

Data

2020-11-28

OCena

5

Opis

Z rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 roku może korzystać znacznie więcej podatników niż dotychczas. Przyczyniły się do tego przede wszystkim dwie zmiany, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123).

Plusy

  • limit przychodów uprawniających do ryczałtu wzrósł z 250 tys. euro do 2 mln euro;

  • z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2021 r. mogą skorzystać: osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, a także przedstawiciele wolnych zawodów.

  • ponadto, obniżone zostały najwyższe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z 20% do 17% i 17% do 15%;

  • umożliwiono rozliczanie ryczałtem przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek stawką 10%;

  • do 2021 r. tylko najem prywatny objęty był ryczałtem, obecnie najem firmowy można rozliczać wedle następujących zasad: podatek według skali, czyli stawek 17% i 32%, od nadwyżki dochodów ponad 85 552 zł; podatek liniowy według stawki 19% niezależnie od wysokości dochodów; ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawek 8,5% i 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł.

Minusy