Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym

autor

Jacek Sasin
sasin

Data

2022-02-22

OCena

4

Opis

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. 2022 poz. 483) ma na celu stworzenie ram prawnych do realizacji strategicznych inwestycji umożliwiających wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W tym zakresie kluczowe jest przyspieszenie rozbudowy oraz modernizacja Podziemnego Magazynu Ropy i Paliwa ”Góra” wraz z inwestycjami w rurociągi przesyłowe ropy naftowej i produkty naftowe. Rozwiązania mają służyć ograniczeniu liczby organów zaangażowanych w przygotowanie i realizację tej samej inwestycji i liczbę prowadzonych w tej samej sprawie postępowań.

Plusy

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski

- poprawa sprawności zaopatrzeniowej

- zwiększenie skali świadczenia usługi magazynowej dla podmiotów prowadzących działalność na rynku paliwowym

- zmniejszenie biurokracji

Minusy

- inwestycja powinna zostać podjęta wcześniej