Zmiany w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

autor

Zbigniew Ziobro
ziobro
ministertwo_sprawiedliwosci,o4SA3WuUqVqo

Data

2019-05-04

OCena

3

Opis

Zmiana sposobu wyznaczania przez sądy doradców restrukturyzacyjnych do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy lub syndyka w konkretnych postępowania upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Plusy

+ W sprawach, które dotyczą przedsiębiorstw mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub obywateli, gospodarki narodowej oraz rynku pracy, sąd będzie mógł wyznaczyć do pełnienia funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka wyłącznie kwalifikowanych doradców restrukturyzacyjnych. Zmniejszy to ryzyko powierzenia tych funkcji osobom bez należytej wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw.

Minusy

- W dalszym ciągu to sąd decydować będzie, które przedsiębiorstwa mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, obywateli lub gospodarki narodowej. Może to spowodować, że przepisy te będą w praktyce bardzo rzadko stosowane.