The Warsaw Network

The Warsaw Network to główny projekt WEI, którego celem jest budowa sieci wolnorynkowych think-tanków na obszarze krajów postkomunistycznych. W ramach TWN propagujemy rozwój wolnego rynku oraz wymianę doświadczeń w zakresie reform gospodarczych oraz procesu transformacji ustrojowej. Przykład wielu państw w regionie dowodzi, że dzięki reformom wolnorynkowym można budować dobrobyt, pokój i bezpieczeństwo narodów.

Geograficznie TWN koncentruje się na Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej, Kaukazie, Rosji, oraz Bałkanach.