Media
Trzeba poprawić klimat dla inwestycji w Polsce
08.12.2016

Tomasz Wróblewski: Konieczna jest poprawa nastawienia polityków wobec inwestorów zagranicznych.