Usługi
Usługi
29.04.2014

Warsaw Enterprise Institute świadczy usługi doradcze, eksperckie i komunikacyjne dla przedsiębiorstw działających w sektorze prywatnym oraz firm z sektora publicznego. Działamy w następujących obszarach:

USŁUGI DORADCZE, RAPORTY, EKSPERTYZY

Przygotowujemy raporty i ekspertyzy dla przedsiębiorstw prywatnych i firm sektora publicznego w zakresie zainteresowań i kompetencji ekspertów i współpracowników WEI. Świadczymy usługi doradcze z obszaru ekonomii, podatków, budowania strategii oraz rozwiązań systemowych.

KONFERENCJE, DEBATY

Na zlecenie organizujemy konferencje, szkolenia oraz debaty publiczne.

SPEAKERS BUREAU

Prowadzimy Speakers Bureau. Nasi eksperci występują na konferencjach, spotkaniach biznesowych i innych uroczystościach.

USŁUGI W BYŁYCH KRAJACH POSTKOMUNISTYCZNYCH

The Warsaw Network świadczy usługi doradcze, eksperckie i komunikacyjne na terenie byłych krajów postkomunistycznych. Dostarczamy wiarygodne raporty i informacje, organizujemy spotkania, konferencje, misje handlowe, a także umawiamy spotkania biznesowe. Usługi realizujemy we współpracy z naszymi lokalnymi partnerami, think -tankami zrzeszonymi w sieci TWE.

 

Więcej informacji:

Marcin Nowacki

m.nowacki@zpp.net.pl