Aktualności
WEI alarmuje – Dodatkowe obowiązki ZUS-owskie ostatecznie zniszczą system emerytalny
03.01.2017

Rząd jak najszybciej musi zrezygnować z planu obciążenia dodatkowymi składkami emerytalnymi i rentowymi uczniów, studentów, środowisk naukowych i twórczych.  WEI alarmuje, że pomysł sfinansowania dziury w ZUS po przez ozusowanie uczącej się młodzieży, środowisk twórczych, wprowadzenia obowiązku płacenia składek emerytalnych i rentowych za każdą umowę o dzieło i obłożenie dodatkowymi podatkami osoby wykonujące zlecenia równolegle z pracą etatową, jest prostą drogą do zwiększenia emigracji. I jeszcze większej zapaści w ZUS.

Jesteśmy zaskoczeni rekomendacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPS), zawartą w przeglądzie ustawy emerytalnej. https://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-programow-i-inne/przeglad-systemu-emerytalnego/przeglad-systemu-emerytalnego-informacja-rady-ministrow-dla-sejmu-rp-o-skutkach-obowiazywania-ustawy-z-dnia-11-maja-2012-r-o-zmianie-ustawy-o-emeryturach-i-rentach-z-funduszu-ubezpieczen-spolecznych-dz-u-poz-637-wraz-z-propozycjami-zmian–projekt-z-dnia-31-pazdziernika-2016-r/  

Ministerstwo wierzy, że zwiększając obciążenia podatkowe jest w stanie zrekompensować dramatyczny wzrost zadłużenia ZUS jaki powstanie po skróceniu wieku emerytalnego.  WEI wielokrotnie przestrzegał przed konsekwencjami obniżenia wieku emerytalnego. Uważamy, że bez zmiany całej filozofii systemu emerytalnego w i bez przekształcania go w system emerytur obywatelskich, Polska nigdy nie zapewni bezpieczeństwa finansowego osobom starszym. Przeciwnie działaniami jak to proponowane dziś przez ministerstwo, może jedynie pogłębić skalę zapaści w ZUS i tym samym narazi przyszłych emerytów na utratę godnych wypłat w najbliższych 10 latach. 

Dodatkowo, ministerstwo zamiast szukać oszczędności w istniejących już anomaliach systemu emerytalnego, jak choćby w specjalnych przywilejach dla rolników, sędziów czy mundurowych, proponuje zwiększenie obciążeń dla osób młodych, w szczególności studentów do 26 roku życia i środowisk twórczych i raczkujących przedsiębiorców, od których w dużej mierze zależy bezpieczeństwo finansowe w przyszłości.

Rekomendacje ministerstwa stoją w jawnej sprzeczności z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa Kultury przywrócenia dla twórców podatku od 50 proc. uzysku, co miało pomóc w odbudowie rodzimej twórczości. Są zaprzeczeniem wcześniejszych deklaracji Ministerstwa Nauki, któremu zależy na aktywizacji biznesowej młodej kadry naukowej, coraz częściej korzystającej z grantów dla firm co miałoby być bodźcem do kontynuowania pracy w Polsce. Stoi też w sprzeczności z wysiłkami Ministerstwa Rozwoju, które stara się pobudzić rodzime start-upy, no i wreszcie z zapewnieniami pani Premier i szefa PiS, że nie dojdzie w tym roku do podwyżek podatków. Szczególnie zaskakuje nas, że rekomendacje MRPS są sprzeczne z rekomendacjami MRPS odnośnie większej aktywizacji zawodowej osób starszych. Z zaprezentowanych rekomendacji wynika, że Pani minister Rafalska chce ograniczyć prawo do wykonywania pracy zawodowej do 2 tysięcy złotych. Jakkolwiek możemy zrozumieć potrzebę ograniczenia wypłat emerytur dla osób zarabiających grubo powyżej średniej krajowej, to trudno nam pojąć sens ustawiania tak niskiego progu, czyli na poziomie średniej emerytury.

Rekomendacje przedstawione rządowi nie są w stanie uratować ZUS. Przeciwnie tworzą nowe bodźce do emigracji z kraju osób młodych i środowisk twórczych, co w konsekwencji doprowadziłby do mniejszych a nie większych wpływów do ZUS.