Aktualności
WEI prezentuje w Sejmie efekty prac Okrągłego Stołu nt. OC
23.03.2017

Prezentujemy Państwu efekt prac Okrągłego Stołu nad nowymi rozwiązaniami związanymi z OC, które prowadziliśmy od stycznia 2017 roku. W dniu 23.03.2017 w na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Pana Posła Adanma Abramowicza przedstawiliśmy “Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw” (do pobrania tutaj).

Celem przedstawionych propozycji jest zmiana ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w celu:

• zahamowania gwałtownego wzrostu składek ubezpieczeniowych i wpływ na ich stabilizację w przyszłości;

• eliminacji wątpliwości interpretacyjnych w związku ze stosowaniem przepisów obecnie obowiązujących;

• ujednolicenia orzecznictwa sądowego;

• wskazania ogólnych i minimalnych zasad obliczania wysokości zadośćuczynień z utrzymaniem indywidualnych cech dotyczących zdarzenia i osoby poszkodowanego;

• utrzymania bez ograniczeń prawa do skorzystania z drogi sądowej, z pełnym zabezpieczeniem interesów poszkodowanych.

Podsumowanie proponowanych zmian do pobrania tutaj

Przypominamy: 4 stycznia 2017 – z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego zorganizowano Okrągły Stół Warsaw Enterprise Institute – debatę na temat przyczyn wzrostu składek. 26 stycznia 2017 raport WEI “Wyniki Okrągłego Stołu – nagły wzrost składek z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych” zaprezentował identyfikację przyczyn wzrostu składek i potencjalne rozwiązania proponowane przez uczestników rynku ubezpieczeniowego i organy nadzoru.