World Electoral Freedom Index. Wysoka pozycja Polski
11.01.2018

W międzynarodowym rankingu World Electoral Freedom Index Polska zajęła wysoką 13 pozycję

Polska na 13 miejscu w światowym rankingu wolności wyborczej. Wysokie miejsce zapewnił nam w szczególności brak punktów w badaniu, w którym wyraźnie odstawalibyśmy od światowej. Liderem rankingu jest Irlandia, przed Islandią i Szwajcarią. Na końcu tabeli znalazła się kraje niedemokratyczne takie jak Brunei, Arabia Saudyjska, Tajlandia, Katar i Erytrea.

Ranking przeprowadzono w oparciu o cztery podstawowe kryteria:

(1) ogólny poziom swobód gospodarczych i politycznych (PDI),
(2) czynne prawo wyborcze (ASFI),
(3) bierne prawo wyborcze (PSFI),
(4) mechanizmy które wzmacniają prawa wyborców (EEI).

Warto odnotować, że Polska w żadnej kategorii nie spada poniżej pierwszej czterdziestki, lecz także nigdy nie znajduje się wśród czołowych 20 państw na świecie.

Ogólny poziom swobód polityczno-gospodarczych tylko w 10% odpowiadał wynikom rankingu, stąd też jedynie kilka krajów wysokorozwiniętych takich jak Szwajcaria, Dania, Australia czy Irlandia znalazły się wysoko w ogólnym rankingu. Stąd wniosek autorów raportu, że wysoki poziom rozwoju polityczno-gospodarczy nie jest równoważny z poziomem wolności wyborczej obywateli.

Przy ocenie czynnego prawa wyborczego (ASFI) brane są takie czynniki jak powszechność wyborów, prawa wyborców, przejrzystość procedury głosowania i liczenia głosów. Liderem rankingu są Indie, przed Węgrami i Wielką Brytanią. Polska zajmuje w tej kategorii najwyższe 23 miejsce.

W przypadku biernego prawa wyborczego (PSFI) brano pod uwagi bariery wejścia do ciał wybieralnych, charakterystykę kampanii wyborczej, poziom zniekształcenia wyniku wyborczego. Wskaźnik preferuje kraje posiadające proporcjonalną ordynacje wyborczą, stąd niskie wyniki krajów (miejsca poza pierwszą setką) posiadających system jednomandatowych okręgów wyborczych (Kanada, USA, Wielka Brytania). Polska w tej podgrupie zajmuje 30 miejsce. Na czołowych miejscach znajduje się Kiribati, Nepal i Kosowo. Kraje te jednak zajmują znacznie niższą pozycję w ogólnym rankingu.

Ostatnią badaną grupą jest ogólny poziom oddziaływania wyborców na procesy polityczne. Wysoko punktowane są tam mechanizmy zwiększające partycypacje społeczną i elementy demokracji bezpośredniej. Nie dziwi fakt, że pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje Szwajcaria, przed Peru i Urugwajem. Polska plasuje się na 36 miejscu.

Raport pokazuje, że stopień poszanowania praw wyborczych jest mocno zróżnicowany, w zależności od obszarów. Liderzy w jednej dziedzinie, mają znacznie gorsze notowania w innej. Zyskują na tym kraje, które w każdym elemencie odnotowują stabilny, wysoki poziom. Do takowych krajów zaliczyć należy także Polski, stąd wysokie 13 miejsce.

Raport opracował Hiszpański think-tank Foundation for the Advancement of Liberty pod kierownictwem profesora Jose Antonio Peny opracował Indeks Wolności Wyborczej, w którym zbadano 198 krajów na świecie. Pełny raport jest dostępnytutaj.