Wydarzenia

Warsaw Enterprise Institute organizuje szereg spotkań oraz debat, mających na celu konfrontowanie opinii szerokiego spektrum debaty publicznej wokół kluczowych zagadnień z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Polski. W samym 2020 roku, zorganizowaliśmy 42 debaty, w których wzięło udział 180 ekspertów. Naszym celem jest stworzenie forum wymiany myśli i dostarczanie fachowej wiedzy naszym odbiorcom.

Cenisz nasze wydarzenia?

Już wkrótce:

Debata WEI „Nowe media: publiczne, nie państwowe”

23/09/2022

W świecie, w którym głównym źródłem informacji – a także dochodu podmiotów tę informację dostarczających – stała się sieć internetowa, zapotrzebowanie na tradycyjne formy przekazu maleje. Jednocześnie wydaje się, że to właśnie teraz – a nie w minionej już dobie zmonopolizowanych rynków mediowych, czy to przez państwo, czy to przez duże korporacje – obserwujemy narodziny prawdziwych mediów publicznych: niezależnych, zdecentralizowanych, rzetelnych i wielotematycznych. Media te funkcjonują za pomocą platform społecznościowych i dzięki crowdfundingowi, subskrybentom oraz reklamodawcom. Ale też same tworzą własne platformy. Jednocześnie w dobie napaści Rosji na Ukrainę widzimy z niecodzienną ostrością, jak ważne jest posiadanie dostępu do zróżnicowanych źródeł informacji, nad którymi nie sprawuje pieczy żaden komisarz, ani centralny planista. W trakcie debaty zastanowimy się, czy zarysowany powyżej obraz ewolucji mediów nie jest nazbyt optymistyczny i co ewentualnie może zepchnąć ją na z punktu widzenia społecznego niekorzystne tory. Jak zapewnić nowym środkom przekazu odpowiednie warunki rozwoju – a także jak stworzyć ekosystem oparty na zdrowej konkurencji o konsumenta wartościowych treści.

W trakcie dyskusji zostanie także zaprezentowany raport autorstwa Stefana Sękowskiego nt. rozwoju mediów, zawierający rekomendacje działań, które należałoby podjąć względem państwowych stacji.

Więcej informacji TUTAJ.

Bądź na bieżąco, śledząc nas w social media

Odbyły się:

Bez wyroku, bez procesu, bez aktu oskarżenia. Prezentacja raportu WEI

12/09/2022

WEI zorganizował konferencję pt.  „Bez wyroku, procesu i aktu oskarżenia. Nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce”.

 
Na konferencji pojawili się reprezentanci: RPO, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, CourtWatch, White Stone, Stowarzyszenia Niepokonani i kanału „Prawo Marcina”. Swoją obecnością zaszczyci nas także profesor Robert Gwiazdowski.

Agenci Kremla. Spotkanie z Adamem Jaworem, płk rez. kontrwywiadu

23/08/2022

23 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie sympatyków Warsaw Enterprise Institute, podczas którego odbyła się rozmowa z płk Adamem Jaworem pt. „Agenci Kremla. Jak naprawdę działają rosyjskie służby wywiadowcze?”.

Mearsheimer? Kto naprawdę jest realistą? Interes Polski na arenie międzynarodowej

16/08/2022

W gronie eksperckim rozmawialiśmy o różnych „realizmach” w relacjach międzynarodowych i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, któremu z nich najbliżej do trafnego opisu zachodzących zjawisk.
 

Bez wyroku, bez procesu, bez aktu oskarżenia. Prezentacja raportu WEI

12/08/2022

Celem raportu było zbadanie oraz zwiększenie świadomości dotyczącej problemu, jakim jest nadużywanie tymczasowego aresztowania w Polsce. Dodatkowo raport zawiera pakiet rekomendacji, które mogą doprowadzić do ograniczenia nadużyć.

Wskaźnik Bogactwa Narodów - Edycja 2022

20/07/2022

Co mierzy Wskaźnik Bogactwa Narodów? Składa się z dwóch filarów. Prywatnych wydatków per capita oraz z podzielonych na kategorie i ocenionych pod względem jakości wydatków publicznych. Nie chcemy konkurować z miarą, jaką jest PKB, ale świadomość niedoskonałości tego tradycyjnego wskaźnika każe nam szukać alternaty, które ukazują rzeczywistość gospodarczą w, jak nam się wydaje, pouczający sposób. W najnowszej edycji niemal wszystkie klasyfikowane kraje zaliczył spadek wskazań WBN. Wyjątki to Polska oraz Irlandia, choć ta druga jest w zestawieniu krajem wyjątkowym ze względu na strukturę irlandzkiego PKB, rozdętego dzięki amortyzacji aktywów przenoszonych do tego kraju ze względów podatkowych przez międzynarodowe firmy.

Zachód powinien dalej pomagać Ukrainie - ale dlaczego?

18/07/2022

Przedłużająca się wojna na Ukrainie nie jest już newsem z pierwszych stron gazet. Społeczeństwa zachodnie – jakkolwiek brutalnie to brzmi – przyzwyczajają się do niej. Każdy mierzy świat swoimi problemami, a na Zachodzie głównym problemem jest w tej chwili spadek poziomu życia spowodowany inflacją. Można się więc spodziewać, że presja na polityków UE czy USA, by angażować się w sprawy Ukrainy, będzie malała. Politycy zauważą, że w cyklu wyborczym liczą się rzeczy, które można zaoferować bezpośrednio własnym obywatelom, a nie inicjatywy podejmowane za granicą. 

Dlaczego wszystko drożeje?

17/05/2022

Nie da się ukryć, że jednym z najbardziej rozgrzewających opinię publiczną tematów od początku roku jest inflacja. Zgodnie z danymi GUS, w kwietniu inflacja konsumencka wyniosła 12,3% w ujęciu rocznym, co czyni ją jedną z najwyższych od wielu lat. Pomimo konsekwentnych podwyżek przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych nadal nie widać na horyzoncie poprawy obecnej sytuacji.

Gdzie mają mieszkać Ukraińcy?

16/05/2022

 Spośród różnych obszarów niepewności kwestia uchodźców napływających z Ukrainy do Polski wyróżnia się szczególnym znaczeniem dla przyszłości naszego kraju. Jeszcze w styczniu 2022 r. możliwość nagłego pojawienia się na naszym terytorium dodatkowego 2,9 mln osób wydawała się czysto teoretyczna i mimo że uczulali na nią eksperci – w tym eksperci Warsaw Enterprise Institute – decydenci tylko pobłażliwie kiwali głowami, nie podejmując żadnych realnych działań przygotowawczych. Wojna jednak wybuchła. Ziścił się scenariusz masowego napływu uchodźców, wymuszając na polskim społeczeństwie, gospodarce oraz instytucjach państwa natychmiastowe dostosowania. 

Free Market Road Show

28/04/2022

🗣️ Free Market Road Show jest największą międzynarodową platformą wymiany myśli i wypracowywania rozwiązań ekonomicznych i społeczno-politycznych z libertariańskiego, konserwatywnego i rynkowo-liberalnego punktu widzenia. Oferuje unikalną możliwość osobistej dyskusji z decydentami z kręgów polityki i biznesu.
 

Miliardy w polubieniach - ile warte są nasze dane w sieci

26/04/2022

Nie ważne, czy wrzucasz swoje zdjęcie, mem z kotem, czy lajkujesz czyjś post – wszystkie twoje sieciowe aktywności przedstawiają dla internetowych platform wartość komercyjną. Sam temat wartości danych użytkowników usług cyfrowych w ostatnim czasie stanowi temat debaty publicznej i wywołuje wiele kontrowersji. Pojawiają się nawet głosy, że użytkownicy sieci dają firmom internetowym więcej niż otrzymują. Czy tak jest faktycznie? Dyskusja o wartości danych jest w dużej mierze dyskusją o zasadności interwencji państwa w relacje między użytkownikami a dostawcami usług cyfrowych. 

Jak uszczęśliwić McCartney'a - debata o majątkowych prawach autorskich w XXI w

13/04/2022

Wszyscy cenimy sobie dostęp do dzieł kultury, który uzyskujemy w bezprecedensowej skali dzięki nowym technologiom. To jest jednak tylko jedna strona medalu. Druga związana jest z odpowiednim wynagrodzeniem twórców, którzy – wedle niektórych głosów, np. słynnego Beatlesa Paula McCartney’a – nie otrzymują adekwatnej gratyfikacji. To właśnie jeden z powodów, dla którego wysuwano w Polsce postulaty dot. wprowadzenia podatku reprograficznego. Tradycyjnie pośredniczeniem w przekazywaniu pieniędzy od użytkowników do twórców pośredniczą organizacje zarządzania zbiorowego, z których najbardziej znaną jest ZAIKS. Pomiędzy OZZ na dostawcami nowych technologii powstało niezdrowe napięcie – ale czy naprawdę tak musi być? 

Podatki, czy zaciskanie pasa? Jak finansować wojsko?

28/03/2022

Obrona obywateli przed agresją zewnętrzną to podstawowa funkcja państwa. Obecnie Polska wydaje na obronność ponad 2 proc. swojego PKB, jednak w obliczu wojny na Ukrainie konieczne będzie podniesienie tej kwoty i modernizacja armii. Z czego ją sfinansować? Rząd PiS proponuje wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, co może prowadzić do skokowego wzrostu zadłużenia kraju. Czy są inne sposoby? W gronie eksperckim rozważymy, czy nie nadszedł czas na redukcję wydatków socjalnych, zmniejszenie awaryjnego finansowania mediom narodowym, a może emisję specjalnych obligacji wojennych. Pojawiają się także głosy o nieuchronności podnoszenia podatków – czy zasadne? A może wydatki na zbrojenia Polski powinni sfinansować także  inni członkowie UE, której to my będziemy w razie czego bronić przed agresją ze Wschodu.

Polacy gotowi na kryzys?

17/03/2022

Z badań przeprowadzonych przez Maison&Partners na zlecenie Warsaw Enterprise Institute i przy współpracy z Defence24.pl wynika, że społeczeństwo polskie jest chętne do obrony i wsparcia Ojczyzny, ale z drugiej strony jest bardzo słabo do tego przygotowane. Jednak co jest optymistyczne – społeczeństwo chce dokształcać się w tym zakresie. Ponadto:
– Gotowość do zaangażowania się w obronę kraju w razie wojny deklaruje 66% dorosłych Polaków, z czego 17% – w walkę na froncie, a 49% w inne działania związane z obronnością, ale bez walki.
– Co trzeci dorosły Polak wolałby nie angażować się w obronę kraju, a zostawić to odpowiednim służbom.
– Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że w przypadku zagrożenia/sytuacji kryzysowej, wiedzieliby, jak należy się zachować oraz że w razie potrzeby, posiadają przydatne przedmioty.
 

Debata WEI ,,Paliwa a fuzja''

14/03/2022

Fuzja Orlenu i Lotosu to historyczny moment dla polskiej branży paliwowej. Środki zaradcze wynegocjowane przez PKN Orlen z KE mogły być zrealizowane w kilku wariantach – od opcji minimum (jedynie sprzedaż aktywów) po opcję maksimum (nawiązanie przez PKN Orlen partnerstwa biznesowego z globalnym graczem). Udało osiągnąć się opcję maksimum, pomimo negatywnych perspektyw dla branży rafineryjnej i wyzwań związanych z zaostrzającymi się regulacjami środowiskowymi. Dopełnieniem całego procesu jest faktu, że od tego roku popłynie 20 mln ton ropy od Arabii Saudyjskiej.

Partnerem debaty jest PKN ORLEN S.A (www.orlen.pl.)

Program debaty: Program Debaty

Czy Schwab ma rację? Kapitalizm interesariuszy. Niebezpieczna wizja.

03/03/2022

Pandemia COVID-19 stała się silnym bodźcem do krytyki gospodarki rynkowej. Kapitalizm akcjonariuszy, czyli właścicieli, ma zastąpić promowany przez Klausa Schwaba, twórcę Światowego Forum Ekonomicznego w Davos kapitalizm, interesariuszy. Jest on „…formą kapitalizmu, w której przedsiębiorstwa nie tylko optymalizują krótkoterminowe zyski dla akcjonariuszy, ale dążą do tworzenia długoterminowej wartości, biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich swoich interesariuszy i ogółu społeczeństwa” Któż nie zgodzi się z taką deklaracją? Wydaje się niekontrowersyjna, ale tylko pozornie. Taką formę kapitalizmu wdrażać miałyby rządy z pomocą mechanizmów regulacyjnych promujących pozafinansowe kryteria oceny działania firmy: ESG (Environmental, Social, Governance). 

Szkoła do reformy! - Spotkanie sympatyków WEI

25/02/2022

Z jednej strony polski system edukacyjny na poziomie podstawowym i średnim kształci uczniów na relatywnie wysokim poziomie – tak wynika chociażby z międzynarodowego rankingu PISA. Z drugiej strony polskie szkoły borykają się z nieustannym niedofinansowaniem, a sztywny system opłacania nauczycieli pozostawia wiele do życzenia, co odbiera bodźce do podnoszenia jakości kształcenia. W dobie gospodarki opartej na wiedzy, podnoszenie jakości kształcenia coraz wydatnie przekłada się na dochód obywateli i innowacyjność gospodarki, a zaniedbania w tej mierze utrudniają nadganianie najbogatszych gospodarek. Jak zadbać o dobrą jakość polskiego szkolnictwa? Wydaje się, że system oświaty powinien dopuszczać więcej inicjatywy prywatnej, samorządności i niezależności, a jednak obecnie mamy legislacyjna tendencję idącą w przeciwnym kierunku.

Czego by tu jeszcze zakazać? - Debata WEI

17/02/2021

Współczesna polityka publiczna korzysta często z narzędzia, jakim są zakazy wykonywania danych działalności, czy produkowania określonych towarów. Na poziomie unijnym zakazy takie związane są najczęściej z celami klimatycznymi (od zakazu plastikowych słomek po planowany zakaz handlu autami spalinowymi), na poziomie krajowym pojawiają się także zakazy w ramach celów zdrowotnych (np. zakazy reklamy używek), czy społecznych (zakaz handlu w niedzielę). Zakazy jednak z ekonomicznego pkt widzenia nie są jednak polityką bez kosztową. Rynek reaguje na nie, oferując substytuty zakazanych produktów (jak w przypadku dopalaczy), bądź obchodząc je, wykorzystując luki w prawie (jak w przypadku zakazu handlu).

Spotkanie sympatyków WEI

25/01/2022

Mimo, że zmiany wprowadzone przez polski ład to kilkanaście ulg podatkowym Polakom wcale nie żyje się lżej. Przyczyną jest między innymi rosnąca inflacja. Nasze oszczędności topnieją, a nie wiadomo za bardzo które sposoby ochrony wartości pieniądza miałby wybierać zwykły kowalski. O skutkach inflacji dla obywateli i najlepszych sposobach jej zwalczania porozmawialiśmy w gronie ekspertów z okazji spotkania sympatyków Warsaw Enterprise Isntitute. W debacie wzięli udział: Cezary Kaźmierczak, Tomasz Wróblewski, Sławomir Dudek, Andrzej Kubisiak oraz Sebastian Stodolak

Cyfrowe waluty banków centralnych - szanse i zagrożenia​

18/12/2021

Cyfryzacja stanowi jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin życia społecznego, a pandemia COVID-19 tylko spotęgowała to wrażenie. Wielu ludzi i duża część firm zaczęła wykonywać czynności za pośrednictwem internetu. Nieodłączną częścią cyfryzacji stały się też w ostatnim czasie kryptowaluty, które są już jej symbolem. Niektóre kraje pokusiły się nawet o uznanie jednej z kryptowalut (bitcoin) za oficjalny środek płatności.

Ostatnio coraz głośniejsze są informację odnoszące się do CBDC (z ang. CBDC – central bank digital currency). Stanowi to złą wiadomość dla producentów portfeli. Banki centralne już niedługo wyemitują cyfrowe waluty! Nad polskim cyfrowym złotym pracuje NBP. Wprowadzenie tego rodzaju walut w system finansów bankowych oznacza rewolucję dla polityki pieniężnej, modelu biznesowego banków, konsumenta, podatnika i obywatela.

 

Kiedy dogonimy króliczka? - analiza gospodarcza i dynamika rozwoju polski na tle innych państw

16/12/2021

Przedstawiamy kolejny, siódmy raport z serii Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute. Podobnie jak w poprzednich latach oceniamy kondycje gospodarczą Polski i dynamikę jej rozwoju na tle innych państw Unii Europejskiej i światowych liderów.
W gronie ekspertów postaraliśmy się udzielić, odpowiedzieć na pytania:
Jak te wszystkie czynniki zadziałały na naszą gospodarkę? Kiedy dogonimy najbardziej rozwinięte kraje na kontynencie – w tym w szczególności Niemcy? Czy w wyniku działań podejmowanych przez rząd czas zrównania gospodarczego zmalał, czy może wręcz przeciwnie wydłużył się? Co należy zrobić, aby zmniejszyć przewagę i złapać w końcu tego upragnione króliczka?
 

Spotkanie sympatyków WEI

14/12/2021

Tym razem w wyjątkowej przedświątecznej atmosferze posłuchaliśmy wystąpienia prof. Roberta Gwiazdowskiego, który opowiedział o galimatiasie podatkowym panującym w Polsce i o tym, jak sobie z nim radzić. Jednocześnie tego wieczoru odbyła się debata i premiera najnowszej książki wydanej przez Wydawnictwo WEI pt. „Tyrania ekspertów”, w której ekonomista William Easterly, autor bestsellera „The White Man’s Burden”, śledzi historię walki z globalnym ubóstwem, pokazując nie tylko, jak stosowane taktyki zdeptały indywidualną wolność ubogich na świecie, ale również, jak stłumiły potrzebną debatę na temat alternatywnego podejścia do rozwiązania ubóstwa – wolności. W debacie wzięli udział: Łukasz Warzecha, Prof. Robert Gwiazdowski oraz Michał Banaś.

Debata WEI " W świecie awatarów. Wirtualna rzeczywistość- realny biznes."

03/12/2021

Warsaw Enterprise Institute zorganizowało debatę pt. „W świecie awatarów. Wirtualna rzeczywistość -realny biznes.”

W Eksperckim gronie odpowiedzieliśmy na pytania : jak zaawansowany jest ten proces? co go ogranicza, a co może przyśpieszyć?, jaką rolę odgrywają technologie wirtualne, jeśli chodzi o naszą relację ze światem rzeczywistym a innymi ludźmi?, czy można w sposób konstruktywny i pożyteczny połączyć „wirtual” z”realem?” oraz wreszcie – czy polscy przedsiębiorcy mogą na tym zupełnie nowym i powstającym na naszych oczach runku odegrać rolę, dostarczając własne rozwiązania i aplikacje? 

Polexit-na co to komu?
Debata WEI oraz raport dotyczący możliwości wyjścia Polski z UE oraz jego skutków.

01/12/2021

Relacje Polski z Unią Europejską nie należą do najłatwiejszych. Znajdujemy się obecnie w okresie wzmożonego ich napięcia, związanego m.in. ze sporem o praworządność. W debacie publicznej coraz częściej – na razie tylko w ramach gorącej debaty, czysto hipotetycznie – rozważa się wariant polexitu, czyli wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Idee i słowa mają jednak konsekwencje, samo dyskutowanie tego scenariusza może być zapowiedzią potencjalnych zawirowań dla podmiotów gospodarczych: firm, konsumentów, inwestorów, pracowników i może skłonić je do podjęcia kosztownych działań niwelujących ryzyko.

 

Jak nie wylać dziecka z kąpielą? - Doświadczenia i rekomendacje z zakresu zwalczania luki VAT. WEI zaprasza na debatę.

10/11/2021

Istnieje kilka fundamentalnych zasad dobrego systemu podatkowego. Bez względu na to, jakie podatki i w jakiej wysokości obowiązują, powinny być płacone na równych
zasadach. Ponad system podatkowy powinien być zabezpieczony przed próbami defraudacji i wyłudzeń. Takie zjawiska miały miejsce w przeszłości przy okazji rozliczania podatku VAT, m.in. na rynku paliw. W 2016 r. polski rząd przyjął pakiet rozwiązań, zwane potocznie pakietem paliwowym, które je w dużej mierze ukróciły, przynosząc budżetowi ok. 2,5 mld zł rocznie. Polski rząd, zachęcony tym przykładem zaczął silniej zwracać uwagę na problem szczelności systemu podatkowego. 

Partnerem Debaty jest PKN ORLEN.
https://www.orlen.pl/pl

Zmiany klimatu - czas panikować? Zielony liberał vs zielony konserwatysta

25/10/2021

Zmiany klimatu są przedstawiane przez światowych liderów jako wyzwanie, które wymaga zmian w każdej właściwie sferze życia. Bez poniesienia kosztów walki z nimi, jesteśmy skazani… No, właśnie – na co? Czy naprawdę czas już, jak przekonuje obóz Grety, na panikę? A może potrzeba w spokoju przemyśleć skalę zagrożenia i sposoby walki z nim? Czy wygramy z klimatem z pomocą podatków i regulacji? Cała rzesza wybitnych naukowców twierdzi, że lepiej się dostosować. Na te pytania odpowiedzieli Jakub Wiech i Damian Olko – zielony konserwatysta i zielony liberał.

Premiera książki "Kiedy Harry stał się Sally"

25/10/2021

W poniedziałek 25.10 zadebiutowało wydawnictwo WEI, a co za tym idzie odbyła się oficjalna premiera pierwszej książki „Kiedy Harry stał się Sally” Ryana T. Andersona.
Jest to kompleksowa, odważna, lecz stonowana, mocno wsparta na badaniach, analiza zjawiska transpłciowości we współczesnym świecie. Książka będąca przykładem bezprecedensowego aktu cenzury dokonanego przez światowego giganta sprzedaży internetowej – platformę Amazona. Siłą rzeczy, stajemy dzisiaj w obliczu pytania, czy dopuścimy do importu zjawiska Cancel Culture do Polski?

Czy polskie firmy podbiją Trójmorze? - raport i dyskusja WEI

19/10/2021

Na poziomie politycznym Trójmorze to nośny koncept. Państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej – od Łotwy, przez Polskę po Chorwację, ale też Austrię – mają wspólne interesy i przestrzeń do budowania potencjału gospodarczego. Ale czy faktycznie polskie firmy są zainteresowane rynkami Trójmorza, czy może bardziej kusi je Zachód Europy? Obecnie 24,7 proc. całkowitej wartości polskiego eksportu do państw UE to towary i usługi trafiające na rynek państw Trójmorza. Te wartości mogłyby być wyższe. 

Żabie skoki – strategia dla polskiej innowacyjności?

29/09/2021

Polska nie jest już montownią Europy, jak twierdzą niektórzy, ale z całą pewnością nie jest także awangardą jej gospodarczego rozwoju, jeśli idzie o nowoczesny przemysł i usługi. Proces modernizacji polskiej gospodarki wcale nie musi być powolny. Może przypominać żabie skoki, tj. polegać na adaptowaniu i rozwijaniu najnowszych możliwych technologii w danych branżach z pominięciem stadiów pośrednich.

Co na to Kisiel? Debata o wolności słowa


27/09/2021

W 30. rocznicę śmierci największego nonkonformisty PRL-u i apostoła zdrowego rozsądku Stefana Kisielewskiego rozmawialiśmy o wolności słowa, o którą Kisiel walczył przez całe swoje życie. Co powiedziałby nt. lewicowej cancel culture? Polityki cenzury na social mediach? Coraz większej rządowej propagandzie uprawianej za pomocą mediów narodowych? Karaniu za mowę nienawiści? Tego możemy się tylko domyślać. 

Spotkanie otwarte sympatyków WEI: Jak ułatwić białoruskim firmom relokację do Polski?

02/09/2021

Aleś Alachnovič, przedstawiciel ds. reform gospodarczych Swiatłany Cichanouskiej w krótkiej prelekcji opowie o przyczynach obecnej sytuacji gospodarczej na Białorusi, która prowadzi tamtejsze firmy do biznesowej emigracji, a także wskaże bariery, które mogą utrudniać białoruskim biznesmenom relokację do Polski, która z kolei jest bez wątpienia w interesie naszego kraju. Zapraszamy! 


Debata WEI: Z otwartymi ramionami? - Imigranci a polska.

30/08/2021

Powrót do władzy Tabliów w Afganistanie może zdaniem specjalistów zaskutkować kolejną falą masowych migracji do Europy. Kolejną, bo UE przećwiczyła ten scenariusz przez 6 laty z niezbyt pozytywnym skutkiem – kraje członkowskie nie umiały sobie poradzić z zarządzaniem napływającymi imigrantami, a potem z ich asymilacją na lokalnych rynkach pracy. Jak kraj taki, jak Polska powinien odpowiadać na kryzysy migracyjne? Zapraszamy!

Jakie są przyczyny inflacji? Czy to pandemiczna nadprodukcja pieniądza, zaburzenia w łańcuchach dostaw czy chciwość przedsiębiorców? Na to pytanie odpowiedzieliśmy 25.01 podczas kolejnego już spotkania otwartego sympatyków WEI, które połączone …

W ostatni wtorek odbyło się spotkanie z Hannesem H. Gissurarsonem, islandzkim profesorem i wolnościowcem, który opowiedział o swojej książce „Dwudziestu czterech myślicieli konserwatywno-liberalnych” (2020, wyd. New Direction). Na prawie 900 …

Warsaw Enterprise Institute zaprasza na #DebataWEI pt. „Cyberpezpieczeństwo – jak o nie zadbać?”. Debata połączona będzie z prezentacją naszego najnowszego Raportu pt. „Jakie regulacje dla cyberbezpieczeństwwa?” autorstwa Dr. Mikołaja Barczentewicza oraz Macieja …

Warsaw Enterprise Institute zaprasza wszystkich swoich sympatyków, ludzi, dla których wolność osobista i gospodarcza jest szczególnie ważna do wspólnego celebrowania Dnia Przedsiębiorcy w Świetlicy Wolności!   21 czerwca obchodzimy Dzień …

Warsaw Enterprise Institute zaprasza na kolejną #DebataWEI pt. „Jaka przyszłość firm rodzinnych? Wyzwania rozwojowe”, której celem jest zdiagnozowanie kondycji polskich firm rodzinnych.   Polskie firmy rodzinne wykazały się jednak olbrzymią zdolnością adaptacji …

Warsaw Enterprise Institute zaprasza na debatę prezentująca kolejny Raport z cyklu „Polska w pandemii”, w którym analizujemy działanie polskiego aparatu przymusu podczas pandemii.   Jednym z najważniejszych wątków czasu walki …

Warsaw Enterprise Institute zaprasza na trzecie spotkanie z cyklu „Polska w pandemii”, podczas którego zaprezentujemy #RaportWEI pt. „Niepewność, paraliż, chaos – polska gospodarka w kryzysie pandemicznym i reakcja państwa”, autorstwa Piotra Palutkiewicza. …

Pandemia nie zabiła rynku mieszkaniowego. W największych miastach Polski od 2020 r. wzrosły o nawet kilkanaście procent. Analitycy prognozują, że średnie ceny mieszkań w Polsce w 2021 r. wzrosną nawet …