Aspekty zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
21.05.2015

12.05.2015

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium dla potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych pn. “Aspekty prawne dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami”, które organizuje Kalich – firma zrzeszona w ZPP.

Seminaria – realizowane w ramach projektu “Kierunek Praca” – odbędą się (do wyboru) w dniach 21, 22 oraz 28 maja 2015 roku w godzinach 11:00-12:30.

21.05.2015 – KATOWICE, Inkubator Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5
22.05.2015 – RYBNIK,  Restauracja DELICJE, ul. Raciborska 2
28.05.2015 – KATOWICE, Inkubator Społecznej Aktywności, ul. Młyńska 5 

Program:

  • Wprowadzenie do tematyki, przedstawienie założeń projektowych dot. aktywizacji zawodowej osób z różnymi niepełnosprawnościami.
  • Aspekty prawne zatrudniania osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – obniżanie obowiązkowych wpłat na PFRON oraz zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu wynagrodzeń dla pracowników.
  • Przerwa kawowa.
  • Dobre Praktyki, czyli korzyści dla pracodawcy jakie wynikają z zatrudniania osób niepełnosprawnych, przedstawienie rezultatów osiągniętych w projekcie „Kierunek Praca”.

 

Prelegent: przedstawiciel firmy Kalich

UWAGA!

Osoby zgłaszające się na seminarium w Rybniku prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 20-05-2015 r.: telefonicznie sekretariat 728 916 706 lub 664 268 799 w godz. od 8.30 do 15.30, lub drogą elektroniczną na adres ewa.paczos@kalich.pl lub agnieszka.lubina@kalich.pl

UWAGA!

Osoby zgłaszające się na seminaria w Katowicach prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 21-05-2015 r.: telefonicznie: 322-588-856 w godzinach otwarcia Inkubatora: poniedziałek, środa, piątek: 10.00-16.00; wtorek, czwartek: 14.00-19.00 lub drogą elektroniczną na adres: inkubator@mostkatowice.pl

Spotkania realizowane w ramach projektu „Kierunek Praca” są dla bezpłatne, mają charakter spotkań otwartych, a wymagany jest jedynie podpis na liście obecności.

Serdecznie zapraszamy do udziału!