Czy podatki mogą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi dobrobytu narodów? – wykład i debata ZPP
11.05.2017

WYKŁAD I DEBATA: CZY PODATKI MOGĄ SPRZYJAĆ ROZWOJOW GOSPODARCZEMU I WZROSTOWI
DOBROBYTU NARODÓW?

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie otwartym prof. dr hab. Witolda Kwaśnickiego z Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego pn. Czy podatki mogą sprzyjać rozwojowi gospodarczemu i wzrostowi dobrobytu narodów?

Spotkanie odbędzie się 11 maja br. (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie ZPP przy ul. Nowy Świat 33 w Warszawie.

Podczas wykładu zostanie przedstawiona historia wzrostu opodatkowania w różnych krajach
w ostatnich stu latach oraz wyniki badań wielu ekonomistów dotyczących relacji pomiędzy skalą opodatkowania a wzrostem gospodarczym. Omówione zostaną również problemy związane
z możliwością zmniejszenia wielkości rządu oraz koniecznością zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Krótkie uwagi odnoszące się do niezbędnych reform systemu podatkowego w krajach rozwiniętych gospodarczo (w tym także w Polsce) ujęte zostaną w podsumowaniu.

Bezpośrednio po wykładzie prof. dr hab. Witolda Kwaśnickiego zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w debacie.

Zapraszamy!

Udział w wykładzie jest bezpłatny!

 

Udział możliwy tylko po uprzednim zgłoszeniu: w.marzec@zpp.net.pl :: tel. 22 826 08 31.

Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.