Debata Publiczna ZPP
06.03.2014

W czwartek, 6 marca 2014 r. o godzinie 10.00, w Kafe Zielony Niedźwiedź odbędzie się kolejna Debata Publiczna ZPP. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczących barier w akceptacji kart płatniczych w sektorze MSP.

Podczas prezentacji przedstawimy przyczyny braku akceptacji kart w mikro i małych firmach, a także dane dot. tego jak obniżka interchange od 1 stycznia 2013 r. wpłynęła na koszty sektora.

W debacie wezmą udział:

  • Kazimierz Kleina, przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,
  • Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski,
  • Paweł Widawski, dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich,
  • Marcin Nowacki, dyrektor ds. relacji publicznych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

6 marca 2014 r., godzina 10.00-11.30
Miejsce: Kafe Zielony Niedźwiedź, ul. Smolna 4 (Park Beyera), Warszawa

Zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie udziału:
Joanna Nowek
Email/ j.nowek@zpp.net.pl