Wydarzenia
Debata WEI: Czy Europa Socjalna może być Konkurencyjna?
16.01.2020

Warsaw Enterprise Institute ma przyjemność zaprosić do udziału w debacie
EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH
CZY EUROPA SOCJALNA MOŻE BYĆ KONKURENCYJNA?

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie WEI pt. “Europejski filar praw socjalnych. Czy Europa Socjalna może być Konkurencyjna?”. W dyskusji udział wezmą ekonomiści, przedstawiciele wiodących think tanków, osoby zajmujące się polityką społeczną.

Europejski Filar Praw Socjalnych stanowi zespół miękkich deklaracji i rekomendacji odnoszących się do trzech kategorii: równych szans i dostępu do zatrudnienia, uczciwych warunków pracy oraz ochrony socjalnej i integracji społecznej. Zasady zawarte w Filarze mają charakter ogólny, zaś pierwotnie miały być przeznaczone wyłącznie dla państw strefy Euro.

W ostatnich miesiącach obserwujemy jednak coraz więcej inicjatyw ukierunkowanych na realizację tych zasad za pomocą powszechnie obowiązującego prawa Unii Europejskiej. Elementem realizacji Filaru była rewizja dyrektywy o pracownikach delegowanych, w tej chwili zaś Komisja Europejska konsultuje koncepcję wspólnych dla UE zasad ustalania “uczciwego” wynagrodzenia minimalnego w każdym z państw członkowskich.

Nie ulega wątpliwości, że harmonizowanie standardów polityki społecznej i warunków zatrudnienia w ramach Unii uderza w konkurencyjność państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Debata odbędzie się 11 lutego br. (wtorek) o godz. 18:00 w Świetlicy Wolności, Nowy Świat 6/12, Warszawa.