Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych
20.06.2016

Dyskusja przy okrągłym stole „Druga dyrektywa w sprawie usług płatniczych (PSD2) – szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców, konsumentów i regulatorów”.

W dniu 8 października 2015 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego („PSD2”) Jej wdrożenie wymagać będzie wprowadzenia  istotnych zmian do ustawy o usługach płatniczych, a także dokumentów wewnętrznych instytucji finansowych. Celem dyrektywy jest dostosowanie regulacji do rozwoju technologicznego rynku usług płatniczych, poprawa jego konkurencyjności,  obniżenie cen usług płatniczych dla konsumentów oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom  innowacyjnych rozwiązań płatniczych.

Uczestnicy rynku wiążą z wdrożeniem dyrektyw obawy w szczególności związane z bezpieczeństwem informacji a także ze sposobem uregulowania współpracy pomiędzy bankami a podmiotami trzecimi świadczącymi usługi płatnicze (TTP). Z drugiej strony nowe regulacje są szansą do rozwoju aplikacji mobilnych oraz w ramach działalnością jako TTP. To także szansa na jeszcze szybszy rozwój międzynarodowego rynku e-commerce.

O szansach i wyzwaniach związanych z wdrożeniem dyrektywy dla przedsiębiorców – zarówno banków jak i innowacyjnych podmiotów spoza sektora bankowego, konsumentów oraz regulatorów będziemy rozmawiać w gronie ekspertów w ramach okrągłego stołu ZPP. Do stołu zaprosiliśmy przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów, Federacji Konsumentów, PWC, eCommerce Polska oraz Start-up Poland.

Spotkanie będzie prowadził pan Marcin Nowacki, Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Data spotkania: 20 czerwca 2016 roku