Dziedzictwo polityczno-prawne JFK w świecie współczesnym
15.11.2017

Warsaw Enterprise Institute zaprasza na konferencję z okazji 100. Rocznicy urodzin 35. Prezydenta Stanów Zjednoczonych

Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy’ego w świecie współczesnym
15 listopada 2017 (środa) o godz. 10:00 w Auli Starego BUWu przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28

John F. Kennedy odegrał istotną rolę w powojennych relacjach USA z Europą, w tym jeśli chodzi o tzw. pierwszą rundę (1964-1967) wzajemnego znoszenia barier celnych. Administracja Kennedy’ego była także autorem pierwszej po II wojnie światowej w USA reformy podatkowej, polegającej na świadomym – i zwieńczonym sukcesem – obniżeniu podatków celem wywołania przyspieszenia wzrostu gospodarczego. W latach 60. powoływano się w tym celu na teorie keynesowskie, ale już w latach 80. retorykę Kennedy’ego przejęli konserwatyści z administracji Reagana.

Podczas konferencji będą m.in. wystąpienia profesorów Roberta Gwiazdowskiego, Witolda Orłowskiego oraz Andrzeja Wojtyny, którzy z różnych perspektyw będą mówili o lekcjach, które tamte lata udzielają dla współczesnych problemów gospodarczych.

Zapraszamy do rejestracji: http://www.wpia.uw.edu.pl/dziedzictwo-jfk/

konfa JFK