Eksperci WEI: Międzynarodowe marki to siła polskiej gospodarki
06.06.2017

Budowanie pozycji Polski w Unii Europejskiej i dążenie do osiągnięcia celów przyjętych w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” w oparciu o kurczące się już w niedalekiej przyszłości fundusze  unijne byłoby błędem, na który nie możemy sobie pozwolić. Rozwiązaniem jest wspieranie rozwoju podmiotów generujących liczące się zyski, zdobywających – dzięki wytwarzaniu atrakcyjnych i konkurencyjnych produktów – zagraniczne rynki, dających zatrudnienie polskim pracownikom i płacących w Polsce podatki. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu think-tanku Warsaw Enterprise Institute, który na przykładzie branży stolarki okiennej oraz firmy Velux wykazał, że światowe marki mogą i uczestniczą w tworzeniu zrównoważonej polskiej gospodarki i budowaniu pozycji naszego kraju w świecie, promując polskie osiągnięcia na rynkach światowych.

 

W ocenie ekspertów Warsaw Enterpise Institute, zawartej w zaprezentowanym w środę 7 czerwca raporcie „Grupa Velux: Jak światowe marki włączają się w budowanie zrównoważonej gospodarki”, przedsiębiorstwa działające w Polsce mają do spełnienia ważne zadania z punktu widzenia interesów gospodarczych naszego kraju. Jest to m.in. realizacja celów „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i zmniejszenie dystansu rozwoju gospodarczego Polski do średniej Unii Europejskiej. Konieczne jest jednak stworzenie bardziej przyjaznego systemu podatkowego oraz mechanizmów wsparcia, które pozwoliłyby poszczególnym branżom śmielej wchodzić na zagraniczne rynki i coraz odważniej konkurować o klienta.

Polska w kolejnych perspektywach budżetowych będzie miała coraz bardziej ograniczony dostęp do unijnych funduszy. Stąd też krytyczne dla utrzymania tempa rozwoju jest budowanie otoczenia biznesowego atrakcyjnego dla uznanych światowych marek. Polską pozycję w świecie budują nie tylko firmy z polskim kapitałem, ale również międzynarodowe korporacje w dużym stopniu polegające na polskich możliwościach wytwórczych i ściągające tu kolejne kapitało-chłonne inwestycje i innowacyjne technologie – mówi Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute.

Według diagnozy stawianej przez WEI, rola światowych marek będzie rosła w miarę kurczenia się wielkości funduszy unijnych napływających do Polski. Globalne marki mają takie same obowiązki do spełnienia, jak każde inne przedsiębiorstwo działające w Polsce. Z racji na posiadany potencjał produkcyjny, możliwości eksportowe i know how ich zobowiązania są nawet większe niż rodzimych przedsiębiorstw, o często znacznie krótszej historii i mniejszym doświadczeniu na globalnych rynkach. Zagraniczne inwestycje w obszarach związanych z motoryzacją, produkcją sprzętu AGD, budownictwem i przemysłem meblarskim zapewniają nie tylko dopływ kapitału, dają nowe miejsca pracy, ale również budują opinię o Polsce jako o miejscu ważnym i bezpiecznym dla nowych inwestycji, ale też dla rozwoju rodzimego kapitału.

Światowe marki inwestują w Polsce na coraz większą skalę. Sprzyja im dobrze rozwijająca się gospodarka, wykształcona kadra, a także stosunkowo duży rynek wewnętrzny. Polska przestaje być traktowana jak miejsce robienia biznesu opartego jedynie na niższych kosztach. Zmieniają się jej priorytety: coraz większego znaczenia nabiera innowacyjność, pojawiają się nowe obszary działalności gospodarczej związane z nowymi technologiami. Rośnie znaczenie współpracy ośrodków naukowych i akademickich z przemysłem, stopniowo zmienia się struktura szkolnictwa bardziej nakierowanego na potrzeby współczesnego biznesu – komentuje Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

W tym kontekście cała branża produkcji okien, która została poddana analizie w raporcie WEI, to modelowy przykład wykorzystywania innowacyjności w ekspansji zagranicznej. Grupa Velux, której prawie cała produkcja w Polsce trafia na rozwinięte rynki UE, jest pod tym względem liderem. Inwestycje podjęte przez nią w Polsce w ostatnich latach miały na celu zrealizowanie programu, którego efektem był wzrost sprzedaży na zagranicznych rynkach, a w kraju – zwiększenie obrotów i zatrudnienia. Celem innowacji Grupy Velux było również podniesienie jakości produktów, zwiększenie ich walorów użytkowych oraz poprawa komfortu użytkowania. Te cele innowacji, skierowane bezpośrednio do klienta i na rynek, mają też na względzie inne zadania, związane z filozofią grupy: celem innowacji jest bardziej efektywne wykorzystanie surowców i półproduktów, ochrona środowiska oraz tworzenie rozwiązań dla niego neutralnych, zgodnie z przyjętą ideą circular economy.

Grupa Velux jest reprezentantem branży, chociaż nie brakuje w niej ważnych i mocnych podmiotów, które mają na swoim koncie liczne osiągnięcia, wiele już zrobiły i zrobią jeszcze więcej zarówno w kraju, jak i w Europie. Cały sektor ma pozytywny wpływ na rynek pracy w kraju, na bilans eksportu, a dzięki swojej innowacyjności, otwarciu na zmiany i konkurencyjności nadaje całej gospodarce impet i pobudza ją do większej aktywności i coraz bardziej odważnych działań – wyjaśnia Tomasz Wróblewski.

Podzielamy wnioski ekspertów Warsaw Enterprise Institute dotyczące dużego znaczenia branży stolarki dla gospodarki i wzrostu znaczenia Polski na rynkach zagranicznych oraz potrzebę wsparcia administracji centralnej dla dalszego rozwoju wszystkich firm w tym sektorze. Dla nas równie ważną rekomendacją raportu WEI jest uproszczenie sytemu podatkowego w taki sposób, by stawał się on coraz bardziej czytelny dla przedsiębiorców oraz na tyle przyjazny, by nie ograniczał ich możliwości rozwojowych i inwestycyjnych. – mówi Jacek Siwiński, Prezes Velux Polska

W ocenie Warsaw Enterprise Institute jeszcze większe tempo branży może nadać uruchomienie skutecznych programów wsparcia renowacji domów jednorodzinnych oraz realizacja na większą skalę rządowego programu budownictwa Mieszkanie+. Konieczne jest podkreślanie wagi międzynarodowych marek w promocji polskich osiągnięć na rynkach zagranicznych, a także zwrócenie większej uwagi na ich rolę w realizacji zadań odpowiedzialnego biznesu w kraju. Większość tych marek, jak na przykład Velux, na stałe osiadł w Polsce i ani ich zarządy, ani właściciele, ani tym bardziej pracownicy nie czują się marką obcą. Ich wiedza, doświadczenie i międzynarodowe kontakty pozwalają budować opinię o Polsce jako o rynku przyjaznym biznesowi, otwartym na innowacje i stabilnym.

Więcej na stronie: wei.org.pl. Raport do pobrania tutaj