I Zielony Klub w Krakowie
14.04.2015

Podczas niego zostanie przekazana wiedza, jakimi sprawami zajmuje się Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz czym jest Zielony – waluta ZPP do handlu pomiędzy zrzeszonymi firmami. Na spotkaniu przedsiębiorcy dowiedzą się także, dlaczego ich firma jest wyjątkowa i jak ważny jest w niej marketing.

Zielony i towarzyszący mu pakiet to kolejny element usług dla firm członkowskich ZPP, który oferuje organizacja. Według planów wszystkie województwa będą objęte programem najpóźniej do końca 2016 roku, a docelowo aktywnie handlować w systemie ma około 10 tysięcy firm.

Spotkanie ZIELONEGO Klubu to sposób na pozyskanie nowych kontaktów biznesowych, dlatego warto wziąć na nie dużą liczbę swoich wizytówek.

Opłata: 20 złotych (w tym serwis kawowy)

14 kwietnia 2015, godzina 18:00

Hotel LEOPOLIS***, ul. Juliusza Lea 253, 30-133 Kraków

 

Kontakt w sprawie wydarzenia:

Grzegorz Moskal

Rzecznik Wojewódzki Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Kraków i województwo małopolskie

tel.: 505 056 435