JAK POPRAWIĆ ZAUFANIE DO INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE?
08.12.2016

Wicepremier Morawiecki i jego ministrowie wędrują po świecie, przekonując do inwestowania w Polsce. Chwała im za to, choć w naszym przekonaniu znacznie więcej mogą zrobić tu na miejscu. 8 grudnia Warsaw Enterprise Institute zaprasza na prezentację raportu z rekomendacjami działań, jakie rząd powinien podjąć dla poprawy relacji z zagranicznymi firmami inwestującymi w Polsce.

Wzrost inwestycji, zarówno krajowych jak i zagranicznych, jest krytycznym elementem programu Zrównoważonego Rozwoju Polski. Wszystkie modele ekonomiczne dowodzą, że bez zwiększenia nakładów inwestycyjnych, tempo zbliżania się PKB Polski do średniej europejskiej będzie trudne do utrzymania. Niezależnie od zewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych, inwestycje zależeć będą w dużym stopniu od atmosfery i warunków, jakie zostaną stworzone zagranicznym firmom w Polsce. Rzecz nie jest w specjalnych przywilejach czy ulgach, ale stabilności prawa, komunikacji, przewidywalności decyzyjnej państwa i przepisów podatkowych.

Z tym większym niepokojem wsłuchujemy się w nastroje zagranicznego kapitału w Polsce często krytycznie oceniającym ostatni rok rządów. Warsaw Enterprise Institute przeanalizował pod tym kątem kilka branż i przyjrzał się źródłom niepokoju tak, żeby na koniec rekomendować konkretne rozwiązania mogące zachęcić do inwestycji w Polsce.

Spotkanie z udziałem ekspertów Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Amerykańskiej Izby Handlowej, CVC Capital Partners oraz Warsaw Enterprise Institute odbędzie się w czwartek 8 grudnia o godzinie 11.00 w siedzibie Fundacji WEI przy ul. Nowy Świat 33, lok. 7a (domofon 110, II piętro), w Warszawie.