Jak zrobić udaną prezentację po angielsku?
10.09.2014

28-08-2014

Jak zrobić udaną prezentację po angielsku?
How to Give a Successful Presentation in English?

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jakiego specjalistycznego słownictwa potrzebujesz, aby przemawiać po angielsku,
  • jak skonstruować dobry scenariusz wystąpienia,
  • jak uniknąć najczęstszych błędów,
  • jak sprawić, aby nasza prezentacja była perswazyjna,
  • czego możemy nauczyć się od genialnego mówcy Steve Jobs’a,

Would you like to get to know:

  • what vocabulary you need to give a successful presentation in English?
  • how to write a good presentation agenda?
  • how to avoid common mistakes ?
  • how to make a presentation persuasive?
  • what we can learn from a brilliant speaker Steve Jobs?

weź udział w kolejnym seminarium organizowanym przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców!

Seminarium adresowane jest do wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności do managerów, kierowników oraz dyrektorów firm, pracowników działów sprzedaży i public relations, rzeczników firm oraz wszystkich osób, które z racji wykonywanych obowiązków muszą wygłaszać prezentacje po angielsku i zależy im na poprawie tej umiejętności.

Seminarium odbędzie się dnia: 10 września 2014, w godzinach 10:00-14:00 w siedzibie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 w Warszawie.

Dzięki uzyskanym informacjom uczestnicy szkolenia będą wiedzieli jak przygotować i przeprowadzić udaną prezentację w języku angielskim. W ramach szkolenia zostaną przedstawione przydatne zwroty ułatwiające wygłoszenie prezentacji w języku angielskim oraz sposoby jej uatrakcyjnienia, tak aby zwykła prezentacja stała się perswazyjna. Specyfika tego szkolenia została specjalnie dostosowana do unikalnych potrzeb osób, które na co dzień wykonują prezentacje różnego typu, począwszy od sprzedażowych, skończywszy na prezentacji siebie.

Seminarium poprowadzi Justyna Ilona Siporska – absolwentka filologii angielskiej i ekonomii, dyrektor metodyczny Szkoły Językowej Language Empire School, nauczyciel akademicki oraz trener z 11-letnim doświadczeniem w nauczaniu języka angielskiego. Ekspert w dziedzinie nauczania języków obcych, w tym także języków specjalistycznych, a także absolwentka kursu trenerskiego “Train the Trainer” zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawaski w 2012 roku. Jej różnorodne doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego biznesowego i ogólnego na wszystkich poziomach zaawansowania pozwala na osiąganie przez uczestników  szkoleń szybkich postępów. W pracy kieruje się zasadą, że najważniejsze są potrzeby osoby uczącej się, dlatego bardzo dba o ich szczegółową analizę, co pozwala na określenie celów szkolenia i dopasowanie najlepszych metod pracy. Jest zdania, że dobrze określony cel umożliwia maksymalizację efektów szkolenia w ujęciu długoterminowym. Nauczanie to jej pasja, którą przekazuje obecnie współpracującym ze Szkołą lektorom poprzez dzielenie się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem.

AGENDA SEMINARIUM:

1. Jak się przedstawić w atrakcyjnej formie? – How to introduce yourself effectively?

2. Jak podzielić prezentację na etapy? – How to divide a successful presentation into stages?

3. Jakiego języka użyć? – What language to use?

4. Jak opisywać grafy? – How to describe graphs?

5. Jak opisywać trendy? – How to describe trends?

6. Jak używać pomocy wizualnych? – How to use visuals?

7. Jak unikać popularnych błędów? – How to avoid common mistakes?

8. Jak sprawić, żeby prezentacja stała się perswazyjna? – How to make a presentation more persuasive?

9. Jak występować jak Steve Jobs? – How to present like Steve Jobs?

10 września 2014 r., godzina 10:00-14:00
Miejsce: Siedziba ZPP, Krakowskie Przedmieście 6, lok. 16, Warszawa

Seminarium będzie miało formę warsztatową i zostanie poprowadzone głównie w języku angielskim, chociaż język polski też będzie się czasami pojawiał w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Koszt seminarium wynosi 149 zł + VAT. Dla Członków ZPP udział jest bezpłatny.

Zgłoszenia:
Katarzyna Klimek
Email/ k.klimek@zpp.net.pl
Tel/ 22 826 08 31