Kolejna Debata Publiczna ZPP
28.11.2013

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców przeprowadził badanie cen, opłat i prowizji bankowych po zmianie stawki interchange (IF) w styczniu 2013 r. Celem badania był pomiar kierunku i dynamiki zmian, w szczególności opłat kartowych i okołokartowych oraz opłat związanych z prowadzeniem ROR w okresie grudzień 2012-czerwiec 2013 roku.

Podczas debaty chcielibyśmy wspólnie zastanowić się jak można przeciwdziałać ewentualnym dalszym podwyżkom opłat bankowych.

W debacie wezmą udział:

  • Krzysztof Podgórski – Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów,
  • Paweł Widawski – Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich,
  • Paweł Bułgaryn – Koordynator prac Wydziału Systemów i Usług Płatniczych, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów,
  • Robert Klepacz – Zastępca Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski,
  • Marcin Nowacki – Dyrektor ds. Relacji Publicznych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Debata odbędzie się 28 listopada 2013 r., w godzinach 11.00-13.00, w Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4.

Prosimy o potwierdzenie udziału:
Joanna Nowek
Email/ j.nowek@zpp.net.pl