Koncepcja powołania Agencji Uzbrojenia – zaproszenie na konferencję WEI
27.03.2017

Fundacja Warsaw Enterprise Institute

oraz

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Przemysłu Obronnego

zapraszają na prezentację raportu:

 

KONCEPCJA POWOŁANIA AGENCJI UZBROJENIA

 

27.03.2017, godzina 11:00, siedziba Fundacji Warsaw Enterprise Institute,

ul. Nowy Świat 33 w Warszawie

 

Liczne problemy strukturalne powodujące niewydolność systemu instytucjonalno-prawnego pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego skłaniają do wniosku, że Polska powinna podążyć drogą innych krajów i scentralizować proces zakupu wyposażania dla Sił Zbrojnych RP w jednej instytucji. Taki podmiot może mieć formę rządowej agencji o strukturze dostosowanej do wyzwań związanych z procesem modernizacji polskiej armii.

Warsaw Enterprise Institute wraz ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców Przemysłu Obronnego przygotował rekomendacje dla utworzenia takiego podmiotu, który mógłby przyjąć nazwę Agencja Uzbrojenia.

Spotkanie z udziałem ekspertów WEI odbędzie się 27 marca 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Fundacji Warsaw Enterprise Institute, przy ul. Nowy Świat 33 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Będziemy wdzięczni za potwierdzenie obecności:

Michał Sztuk, m.sztuk@wei.org.pl, tel: 662 036 660

Transmisja na żywo z wydarzenia będzie dostępna na profilu WEI na portalu Facebook: www.facebook.com/warsawenterprise