Konferencja: Biznes na Mazowszu – jak efektywnie prowadzić własną firmę wykorzystując dostępne raporty gospodarcze
21.02.2014

ZPP poleca konferencję: “Biznes na Mazowszu – jak efektywnie prowadzić własną firmę wykorzystując dostępne raporty gospodarcze”.

Uczelnia Łazarskiego i firma CASE-Doradcy serdecznie zapraszają przedsiębiorców, przedstawicieli firm, pracowników samorządu terytorialnego, specjalistów od gospodarki regionalnej, instytucje rynku pracy, dziennikarzy, instytucje otoczenia biznesowego, organizacje pracodawców i pracobiorców z województwa mazowieckiego na bezpłatną konferencję upowszechniającą projekt badawczy „Mazowieckie Badania Regionalne”.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 lutego 2014 roku o godz. 10:00 (recepcja od godz. 9:30; szczegóły w załączonym programie) w Radisson Blu Centrum Hotel (ul. Grzybowska 24, Warszawa).

Podczas konferencji zostaną przedstawione możliwości rozwoju podregionów Mazowsza, a także prognozy dotyczące branż rozwojowych oraz wymagających restrukturyzacji.

Eksperci z firmy CASE-Doradcy spróbują przybliżyć uczestnikom konferencji tematykę makro i zaprezentują jak analizy i prognozy makroekonomiczne dla województwa mazowieckiego mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz w pozycjonowaniu firmy na tle województwa, czy gospodarki ogólnokrajowej albo tworzeniu biznesplanu dla planowanej działalności.

Specjalista z Uczelni Łazarskiego pokaże również jak monitorowanie i prognozowanie zmian gospodarczych za pomocą testu koniunktury umożliwia przedsiębiorcom lepszą ocenę sytuacji gospodarczej w regionie oraz planowanie rozwoju swoich firm.

Konferencja stworzy również możliwość do wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają ostatni raport badawczy oraz “Poradnik prognostyczny dla województwa mazowieckiego”.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w konferencji do dnia 20 lutego 2014 roku do godz.12:00, na adres email: a.sprzeczka@lazarski.edu.pl lub pod numerem telefonu: 22 54 35 370 (zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są od wtorku do czwartku w godzinach 9:00-16:00).

O przyjęciu zgłoszenia na konferencję zostaną Państwo powiadomieni e-mailem zwrotnym.

Program konferencji.