Konferencja “Finansujemy mikro! Unijne instrumenty finansowe dla mikroprzedsiębiorców w Polsce”
21.12.2016

19.12.2016

W imieniu Organizatorów – Ministra Rozwoju i KPK IF zapraszamy na konferencję dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu poświęconą unijnym instrumentom finansowym dla mikroprzedsiębiorców w Polsce.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości objęły patronat strategiczny nad wydarzeniem.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: LINK


21 grudnia 2016 r., godz. 11:00

Ministerstwo Rozwoju, Sala Kinowa A, Warszawa, ul. Wspólna 2/4


Wydarzenie zorganizowano w ramach Programu Wieloletniego 
„Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw oraz w instrumentach finansowych programów UE
wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, w latach 2015–2021”.

 

PROGRAM

Od 10:00: Recepcja

SESJA I. W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu

 

11:00 Powitanie i wprowdzenie: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

11:10:  Wystąpienie: Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Polski Rzecznik MŚP  (SME Envoy)

11:30:  Nowe inicjatywy i programy UE dla MŚP: Maciej Otulak, Policy Officer, Departament COSME i Polityki MŚP, DG GROWTH, Komisja Europejska

11.45: Unijne instrumenty finansowe w ocenie polskich mikroprzedsiębiorców– prezentacja wyników badania CBM INDICATOR i KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE: Prof. Jan Garlicki, Dyrektor Generalny CBM INDICATOR i Ewa Krawiec, Ekspert, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

12.00:  Dyskusja: „W poszukiwaniu optymalnego systemu wsparcia dla mikrobiznesu„.

Moderator: red. Robert Lidke, Polskie Radio

Uczestnicy (alfabetycznie):

 • Cezary Każmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • Marcin Szyguła, Zastępca Prezesa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Grzegorz Piwowar, Przewodniczący Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, Wiceprezes Banku Pekao S.A., Narodowy Pośrednik Finansowy Programów CIP i COSME
 • Piotr Szymon Zimoląg, Prezes, Inicjatywa Mikro Sp. z o.o., Narodowy Pośrednik Finansowy Programów Progress i EaSI

13.30-14.00: Przerwa, networking i match making.

 

SESJA II. Unijne instrumenty wsparcia dla polskich mikroprzedsiębiorców


Moderator: 
red. Sylwester Sacharczuk, Puls Biznesu

14.00: Plan Inwestycyjny dla Europy dla biznesu w Polsce – Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce

14.15: Mapa instrumentów finansowych UE dla mikroprzedsiębiorców – Michał Gorzelak, Szef Obszaru Finansowania Dłużnego, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

14.30: Instrumenty Finansowe UE dla polskich Mikroprzedsiębiorców – Narodowi Pośrednicy Finansowi Programów Ramowych UE – przegląd propozycji dla mikro:

 • Raiffeisen Leasing S.A. – Andrzej Krzemiński, Prezes
 • Fundusz „Inicjatywa Mikro” – Wojciech Zieliński, Dyrektor
 • Bank Gospodarstwa Krajowego – Mateusz Olszak, Ekspert
 • Nest Bank S.A. – Agnieszka Porębska-Kość, Dyrektor
 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. – Joanna Wardzińska, Wiceprezes
 • Spółdzielcza Grupa Bankowa – Robert Tórz, Dyrektor

15.40:  Wsparcie pozafinansowe Sieci Enterprise Europe Network dla Mikroprzedsiębiorców- dr Michał Polański, Enterprise Europe Network, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

15.55:  Sesja pytań i odpowiedzi

16.15: Podsumowanie i zakończenie konferencji, wręczenie dyplomów liderom oraz nagród wśród uczestników konkursu dla przedsiębiorców.

16.30: Obiad, networking i konsultacje indywidualne.

Fot. Źródło: http://bit.ly/2hMwmPL