Konferencja: Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – istotne wyzwanie dla polskich przedsiębiorców w 2018r.
19.09.2017

7.09.2017

Konferencja: Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – istotne wyzwanie dla polskich przedsiębiorców w 2018r.

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało nowy, rewolucyjny projekt ustawy o ochronie danych osobowych, który zgodnie z zapowiedziami wkrótce zostanie udostępniony. W Polsce zmianie ulegną dziesiątki ustaw. Zmiany będą dotyczyły wszystkich firm i instytucji będących w posiadaniu i przetwarzających dane osobowe. Zdaniem ekspertów to jeden z największych projektów legislacyjnych od lat – jeśli chodzi o skalę oraz koszty po stronie przedsiębiorstw.

Wychodząc naprzeciw tym zmianom zapraszamy do udziału w konferencji: Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – istotne wyzwanie dla polskich przedsiębiorców w 2018 r., która odbędzie się 19.09.2017 r w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców objął wydarzenie swoim patronatem. 

W roli prelegenta i uczestnika dyskusji weźmie udział m.in. dr Maciej Kawecki, koordynator prac nad krajową reformą ochrony danych osobowych w resorcie cyfryzacji.

Konferencja ta jest absolutnie wyjątkowym i pierwszym tego typu wydarzeniem, na której ww. projekt zostanie omówiony w gronie wybitnych ekspertów wspólnie z przedstawicielami administracji publicznej, twórcami tej ustawy.
Założeniem organizatorów konferencji jest pogłębiona dyskusja na temat praktycznych aspektów nadchodzących zmian.

Swój udział potwierdzili: dr Maciej Kawecki Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwo Cyfryzacji, Piotr Drobek, Z-ca Dyrektora w Departamencie Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO , dr. Ardwid Mednis (radca prawny), dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN), dr Bartosz Opaliński (Uczelnia Łazarskiego) GIODO, prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski

LINK DO WYDARZENIA

Kontakt:

tel. 730 584 700 e-mail: biuro@moremore.pl
tel: 514 200 333 e-mail: a.kaminska@b-wise.pl