Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki
19.06.2017

13.06.2017

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

Data konferencji:

19-20 czerwca 2017 r.

Organizatorzy:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uniwersytet Warszawski


19 czerwca (poniedziałek)

17.20–18.20

PANEL II

Udział studentów, doktorantów, związków zawodowych i pracodawców w procesie zarządzania uczelnią

MODERATOR: Piotr Müller, Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PANELIŚCI: Dr Beata Baran, Krajowa Reprezentacja Doktorantów
Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
Dr inż. Janusz Rak, Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
Patrycja Piłat, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

 

Dotychczasowy system zarządzania uczelniami przewiduje obligatoryjny współudział studentów, doktorantów, czy związków zawodowych w mechanizmach decyzyjnych. Również pracodawcy zaczęli ogrywać rolę we współzarządzaniu uczelnią poprzez powstanie uczelnianych konwentów. W środowisku pojawiają się różne opinie na temat obecnego modelu. Z jednej strony są jego zwolennicy. Podkreślają oni, że kolegialny sposób zarządzania uczelniami, w którym określone grupy mają zagwarantowane konkretne uprawnienia (w tym uprawnienia blokujące podejmowanie niektórych decyzji, w tym personalnych), pozwala na zachowanie właściwej równowagi oraz zabezpiecza słuszne interesy poszczególnych grup. Z drugiej strony pojawiają się zarzuty, że obecny system jest w niektórych miejscach dysfunkcjonalny, ponieważ utrudnia podejmowanie ważnych i trudnych decyzji oraz spowalnia proces decyzyjny. Dyskusja nad reformą systemu szkolnictwa wyższego jest doskonałym momentem, aby zastanowić się nad modelem zarządzania w uczelniach.
Istotnej uwagi wymaga wypracowanie modelu podejmowania decyzji m.in. w zakresie:

  • szczegółowych zasad studiowania,
  • zasad przyznawania stypendiów,
  • sposobu ustalania wynagrodzeń dla pracowników, w tym przyznawania nagród,
  • wymogów związanych z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku,
  • tworzenia programów studiów,
  • realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w uczelni.

Przedmiotem dyskusji powinien być m.in. model partycypacji poszczególnych grup akademickich i grup wspierających uczelnię w wyżej wymienionym zakresie.

Więcej informacji pod adresem

Zachęcamy do oglądania transmisji online na stronie głównej NKN. Później pliki z zarejestrowanymi obradami znajdą się na tej stronie.