KONFERENCJA „STARTUJ W POLSCE – START IN POLAND”
19.10.2016

02.08.2016

 

KONFERENCJA “STARTUJ W POLSCE – START IN POLAND”

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców serdecznie zapraszają do czynnego udziału w KONFERENCJI „STARTUJ W POLSCE – START IN POLAND”, która odbędzie się 19 października 2016 r. w Sejmie RP w Warszawie.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.
Patronat medialny nad Konferencją objął magazyn „Business in Brief”.

Rynek startupów w Polsce charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. Także w istniejących od wielu lat na rynku polskich firmach, nie brakuje wynalazków, które mogłyby osiągać międzynarodowy sukces. Niestety, wiele znakomitych pomysłów nie ma swojego dalszego ciągu lub są one wdrażane bardzo powoli, zderzając się z barierami, które można usunąć. Dlatego istnieje pilna potrzeba precyzyjnego określenia problemów, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań opracowanych i wdrażanych przez polskie firmy.

Powyższa inicjatywa wpisuje się w realizację celów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wśród których wymienić należy:
• przełamanie barier komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań stworzonych przez start-upy;
• zbudowanie sieci kontaktów z osobami odpowiedzialnymi za innowacje w dużych spółkach;
• rozwiązywanie problemów administracji i samorządów przez start-upy (np. Smart City);
• stworzenie silnej polskiej marki.

Wiele patentów, które posiadają polskie firmy, z różnych przyczyn nie znalazło sposobu na dalsze wdrożenie i rozpowszechnienie. Do Zespołu zwracają się liczni przedsiębiorcy, którzy opatentowali znakomite rozwiązania techniczne w różnych dziedzinach i nie mogą się z nimi przebić na rynek polski ani na rynki zagraniczne. Nikt tak dobrze jak praktycy – wynalazcy i przedsiębiorcy – nie jest w stanie zdiagnozować barier hamujących rozwój polskiej myśli technicznej.

W związku z powyższym, prosimy tych z Państwa, którzy opatentowali przydatne rozwiązania techniczne w różnych dziedzinach i jednocześnie zetknęli się z problemami utrudniającymi w istotny sposób ich rozwój, o przesyłanie abstraktów z opisem sprawy (maksymalnie ½ strony w formacie A4).

Na podstawie przesłanych materiałów, kapituła złożona z przedstawicieli Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Ministerstwa Rozwoju, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz magazynu “Business in Brief”, wyłoni 10 firm, które podczas Konferencji zaprezentują swoje case study z opisem problemu. Autorów najciekawszych case’ów poprosimy o przygotowanie krótkiej prezentacji multimedialnej, która będzie towarzyszyła poszczególnym wystąpieniom. Na każde wystąpienie przewidziany jest określony czas (maksymalnie 7 minut).

Pozostałe materiały, wyłonione przez kapitułę, zostaną ujęte i opisane w publikacji pokonferencyjnej.

Zasady wystąpień i uczestnictwa w Konferencji określa załączony REGULAMIN.

Abstrakty prosimy przesyłać do 30 września 2016 roku na adres e-mailowy: biuro@zpp.net.pl

UWAGA!!! Informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
W dniu wydarzenia, przy wejściu do Sejmu, wymagane okazanie dowodu osobistego.

Dodatkowych informacji udziela:
Marta Chołuj
e-mail: m.choluj@zpp.net.pl
tel. kom.: 504 212 435

Załączniki:
1. Regulamin przesyłania abstraktów na Konferencję „Startuj w Polsce – Start in Poland”.
2. Załącznik do Regulaminu.