Konferencja WEI na temat wejścia Polski do strefy euro
18.05.2015

Strefa euro przeżywa kryzys, nie tylko ekonomiczny, ale i zaufania. Politycy w państwach „starej” Unii zdobywają poparcie dzięki krytyce wspólnej waluty. Gospodarki państw „południa” zdają się nie wytrzymywać programów naprawczych narzucanych przez Niemcy za pośrednictwem Brukseli.

W związku z tym, w Polsce coraz głośniej pobrzmiewa pytanie, czy powinniśmy przyjąć wspólną walutę. Temat ten pojawił się również w trakcie kampanii prezydenckiej, podczas której głównym przekazem stała się ewentualna drożyzna wiążąca się z przyjęciem euro. Warsaw Enterprise Institute uznało, że temat jest zbyt ważny, aby oddać pole do dyskusji wyłącznie politykom, zwłaszcza w okresie wyborczym. W temacie powinni wypowiedzieć się eksperci, dlatego organizujemy debatę, na którą zaprosiliśmy uznanych specjalistów.

Debata ma na celu poruszenie niezwykle ważnej kwestii sytuacji w strefie euro, korzyści i zagrożeń związanych z przyjęciem wspólnej waluty przez Polskę. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy euro może w ogóle być stabilne.

Debatę rozpocznie prezentacja stanowiska Warsaw Enterprise Institute, przygotowanego we współpracy z Instytutem Misesa, po której nastąpi właściwa część – panel ekspercki. Każdy zaproszony ekspert zaprezentuje swoje stanowisko odnośnie: sytuacji w strefie, przyczyn kryzysu oraz możliwych rozwiązań, mających zapewnić długookresową stabilność wspólnego obszaru walutowego. Później przyjdzie czas na debatę między panelistami. Debatę zakończą krótkie rady dla Polski, wygłoszone przez każdego zaproszonego eksperta. Wszystkie porady zostaną zebrane, spisane, a następnie wysłane kandydatom na urząd Prezydenta RP: Bronisławowi Komorowskiemu oraz Andrzejowi Dudzie.

Więcej informacji udziela:

Katarzyna Bańbor

e-mail: k.banbor@wei.org.pl

tel.: 22 826 08 31

Konferencja odbędzie się 18 maja (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Kafe Zielony Niedźwiedź (ul. Smolna 4, Warszawa). Osoby zainteresowane udziałem są proszone o potwierdzenie udziału na adres k.banbor@wei.org.pl