Konferencja ZPP Przemysłu Obronnego
13.07.2016

13 lipca 2016 roku (środa) :: godzina 11:00 :: siedziba ZPP, ul. Nowy Świat 33, Warszawa

Efektywna współpraca Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Centrum z małymi i średnimi przedsiębiorstwami z branży obronnej stanowi szansę na opracowanie, rozwój i wdrożenie rozwiązań nie tylko realnie zwiększających bezpieczeństwo narodowe oraz potencjał polskich sił zbrojnych, ale także napędzających rodzimą gospodarkę.

Podczas wydarzenia przybliżona zostanie działalność Centrum, jego oferta dla branży obronnej oraz propozycje Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Przemysłu Obronnego, które mogą usprawnić współpracę NCBIR z przemysłem.

W konferencji wezmą udział:

Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Maciej Chorowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Filip Seredyński, ekspert ZPP PO, partner w Kancelarii SLS

Marcin Nowacki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców Przemysłu Obronnego

Więcej informacji na temat spotkania udziela:
Michał Sztuk, e-mail: m.sztuk@zpppo.pl

Fot. Peter Gronemann /na lic. Creative Commons/ flickr.com