Kosztowne uprawnienia zawodowe
28.05.2018

Warsaw Enterprise Institute zaprasza na konferencję
Kosztowne uprawnienia zawodowe – analiza możliwych kierunków zmian w systemie kształcenia i pozyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu

 

Konferencja odbędzie się 28 maja br. (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Centrum Prasowym Foksal (Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa)

Obecnie działający w Polsce system nadawania uprawnień zawodowych dyskryminuje ekonomicznie młodych ludzi, znacząco spowalniając proces ich wchodzenia na rynek pracy, co przekłada się na wiele negatywnych zjawisk demograficznych i gospodarczych.

Projekt ma na celu wypracowanie propozycji, rozwiązań prawnych i organizacyjnych umożliwiających uzyskiwanie w trakcie studiów na wybranych kierunkach uprawnień do wykonywania zawodu, bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów zawodowych. Analizie zostały poddane dwa kierunki – Finanse i Rachunkowość: zawód rewidenta oraz Architektura: zawód architekta.

Podczas konferencji odbędzie się prezentacja raportu WEI oraz debata z udziałem zaproszonych ekspertów.

Zapraszamy!

Potwierdzenia:
Mateusz Gilewski
m.gilewski@wei.org.pl
mobile 501 767 302

Projekt powstał w ramach programu Dialog, przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego